COMUNICAT. Consiliul Baroului Ialomița, întrunit de urgență, își exprimă profunda nemulțumire și îngrijorare cu privire la intenția Guvernului României vizând adoptarea unor măsuri financiar-fiscale care ar stabili în sarcina avocaților și profesiilor liberale în genere o sarcina fiscală dublă, prin impunerea unei contribuții CASS neplafonată

COMUNICAT. Consiliul Baroului Ialomița, întrunit de urgență, își exprimă profunda nemulțumire și îngrijorare cu privire la intenția Guvernului României vizând adoptarea unor măsuri financiar-fiscale care ar stabili în sarcina avocaților și profesiilor liberale în genere o sarcina fiscală dublă, prin impunerea unei contribuții CASS neplafonată

17 august 2023

17.08.2023

COMUNICAT

Consiliul Baroului Ialomița, întrunit de urgență în ședință în data de 17.08.2023, își exprimă profunda nemulțumire și îngrijorare cu privire la intenția Guvernului României vizând adoptarea unor măsuri financiar-fiscale care ar stabili în sarcina avocaților și profesiilor liberale în genere o sarcina fiscală dublă, prin impunerea unei contribuții CASS neplafonată, în sistem real, potrivit proiectului de Ordonanța de Urgență pentru modificarea Legii 227 /2015.

Măsurile fiscale preconizate au un profund caracter discriminatoriu introducând pe seama profesiilor liberale o dublă impozitare, fără oferirea unui just corespondent, însemnând servicii medicale suplimentare sau particulare, de esența contribuției de asigurări sociale de sănătate suportată de contribuabili fiind asigurarea unui pachet de servicii de bază pentru asigurați, în așa fel încât serviciile ce fac obiectul contraprestaţiei să fie aceleași pentru toți contribuabilii, indiferent de veniturile încasate de aceștia.

Măsurile fiscale preconizate vor avea un impact economic deosebit de grav asupra tuturor membrilor corpului profesional fiind de natură să aducă perturbări esențiale în activitatea de apărare a drepturilor și libertăților exercitate de avocați.

Această povară injustă se va răsfrânge inevitabil și asupra cetățenilor, care vor percepe că statul le îngrădește accesul la justiție fiindu-le afectate în mod direct drepturile și libertățile constituționale pe care avocații le apară.

Cu intenția fermă de a apăra drepturile și interesele membrilor săi, Baroul Ialomița, alături de UNBR și celelalte barouri din țară, solicită imperativ Guvernului să nu adopte proiectul de act normativ care duce la discriminarea avocaților în raport cu alte categorii de contribuabili.

Baroul Ialomița informează prin prezentul comunicat atât Guvernul, instanțele de judecată și parchetele, cât și opinia publică, despre decizia fermă de a uza de toate demersurile și remediile legale în vederea salvgardării drepturilor legitime ale membrilor profesiei, inclusiv prin organizarea unor ample acțiuni de protest. În acest sens se va iniția procedura de organizare a adunării Generale Extraordinare a avocaților din Baroul Ialomița, în cadrul căreia se va decide asupra calendarului procedurilor vizând formele de protest, implicit suspendarea parțială/totală a activității serviciilor de asistență judiciară organizată de Baroul Ialomița la nivelul județului Ialomița.

Consiliul Baroului Ialomița,

Prin Decan Av. Aurelia Ramona Turache


Citește mai multe AICI