COMUNICAT. Consiliul Baroului Satu Mare, întrunit în regim de urgenţă azi 16.08.2023, îşi exprimă profunda nemulţumire şi îngrijorare faţă de modificările din cuprinsul proiectului Ordonanţei de Guvern pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, care prevăd impunerea unei contribuţii C.A.S.S., neplafonată, pentru profesiile liberale

COMUNICAT. Consiliul Baroului Satu Mare, întrunit în regim de urgenţă azi 16.08.2023, îşi exprimă profunda nemulţumire şi îngrijorare faţă de modificările din cuprinsul proiectului Ordonanţei de Guvern pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, care prevăd impunerea unei contribuţii C.A.S.S., neplafonată, pentru profesiile liberale

16 august 2023

COMUNICAT

Consiliul Baroului Satu Mare, întrunit în regim de urgenţă azi 16.08.2023, îşi exprimă profunda nemulţumire şi îngrijorare faţă de modificările din cuprinsul proiectului Ordonanţei de Guvern pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, care prevăd impunerea unei contribuţii C.A.S.S., neplafonată în sistem real, pentru profesiile liberale.

Nu credem că povara bugetară, care este consecinţa directă a proastei gestionări a banului public, trebuie să fie suportată de către profesiile liberale. Baroul Satu Mare se alătură U.N.B.R. şi U.P.L.R. în ceea ce priveşte considerarea acestor propuneri ca fiind arbitrare şi nejustificate, având ca finalitate dublarea sarcinii fiscale a avocaților.

Poziţia Baroului Satu Mare este justificată de apărarea drepturilor şi intereselor corpului său de avocaţi, dar şi a profesiei în general, considerând aceste propuneri legislative ca fiind discriminatorii în raport cu alţi contribuabili.

Solicităm să ne fie comunicate estimările şi studiile fiscale, precum şi dacă în cazul neplafonării contribuţiilor C.A.S.S. avocaţii vor beneficia de servicii medicale suplimentare faţă de cele de bază, potrivit nivelului ele contributivitate, cerința echității nefiind lămurită în niciun fel.

Rugăm toţi confraţii avocaţi care fac parte din legislativ/executiv să depună diligenţe şi să oprească demersul aberant al Guvernului.

În cazul în care proiectul de ordonanţă de guvern se va aplica în forma propusă, nu excludem adoptarea unor forme de protest (ulterior consultării corpului de avocaţi) inclusiv sistarea totală a acordării de asistenţă juridică prin Serviciul de Asistenţă Judiciară sau mobilizarea tuturor profesiilor liberale în vederea iniţierii unei greve fiscale.

Nu credem că supraimpozitarea avocaţilor, care şi în prezent plătesc taxe şi contribuţii fiscale împovărătoare, este soluţia pentru diminuarea deficitului bugetar.

Consiliul Baroului Satu Mare
prin Decan
avocat Vlad – Victor BĂCULESCU


Citește mai multe AICI