COMUNICAT. Consiliul Baroului Teleorman își exprimă îngrijorarea și dezaprobarea față de propunerile de măsuri fiscale prin care Guvernul intenționează să impună profesiilor liberale plata cotei C.A.S.S. în sistem neplafonat

COMUNICAT. Consiliul Baroului Teleorman își exprimă îngrijorarea și dezaprobarea față de propunerile de măsuri fiscale prin care Guvernul intenționează să impună profesiilor liberale plata cotei C.A.S.S. în sistem neplafonat

14 august 2023

COMUNICAT

Consiliul Baroului Teleorman, întrunit în ședință extraordinară în data de 14.08.2023, își exprimă dezaprobarea și îngrijorarea față de propunerile de măsuri fiscale prin care Guvernul intenționează să impună profesiilor liberale plata cotei C.A.S.S. în sistem real, neplafonat.

Baroul Teleorman se raliază eforturilor instituționale întreprinse de Uniunea Națională a Barourilor din România și celelalte barouri din țară  prin care se urmărește conștientizarea de către factorii decizionali a efectelor negative și discriminatorii ale unei astfel de decizii.

Totodată, se atrage atenția că asemenea modificări nu sunt decât expresia unei flagrante inechități sociale, discriminând în mod nejustificat categorii de contribuabili aflate în situații similar iar asemenea decizii contravin Deciziei nr. 650/2022 pronunțată de Curtea Constituțională a României, precum și scopului propus prin reglementările comunitare, dintre care amintim Directiva nr. 77/249/CEE a Consiliului de facilitare a exercitării efective a libertății de a presta servicii de către avocați, Directiva nr. 98/5/CEE privind facilitarea exercitării în mod permanent a profesiei de avocat în alt stat membru decât cel în care a fost obținută calificarea, Directiva 2006/112/CE a Consiliului privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată.

Astfel, Baroul Teleorman, prin cei peste 130 de membrii ai săi, dezavuează în mod categoric propunerile de măsuri fiscale, admițând posibilitatea recurgerii la forme de protest care ar implica suspendarea parțială sau totală a activității serviciilor de asistență juridică organizate la nivelul Baroului Teleorman.

Baroul Teleorman,

prin decan av. Bădica Ciprian


Citește mai multe AICI