COMUNICAT. Corpul profesional al avocaților din Baroul Vâlcea își exprimă solidar și ferm protestul față de intenția de modificare și completare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, apreciind că reprezintă un real atac asupra profesiei de avocat și implicit asupra sistemului judiciar

COMUNICAT. Corpul profesional al avocaților din Baroul Vâlcea își exprimă solidar și ferm protestul față de intenția de modificare și completare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, apreciind că reprezintă un real atac asupra profesiei de avocat și implicit asupra sistemului judiciar

14 august 2023

Consiliul Baroului Vâlcea, luând act de propunerile legislative de natură fiscală, privind impunerea unei cote CASS în sistem real, neplafonat, asupra veniturilor avocaților, potrivit proiectului de Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015, emite prezentul

COMUNICAT

prin care arată următoarele:

Corpul profesional al avocaților din Baroul Vâlcea își exprimă solidar și ferm protestul față de  intenția de modificare și completare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, apreciind că reprezintă un real atac asupra profesiei de avocat și implicit asupra sistemului judiciar.

Urmărim cu îngrijorare aceste propuneri de modificări fiscale care, dacă s-ar materializa, ar avea un impact economic îngrijorător și împovărător pentru toți membrii Baroului Vâlcea și ar conduce la majorarea semnificativă a onorariilor avocațiale.

Subliniem faptul că pentru avocați o astfel de contribuție nu are nicio contraprestație echivalentă din partea statului, cu atât mai mult cu cât în prezent reglementarea actuală nu prevede o diferențiere a contraprestației în funcție de nivelul contribuției achitate de categoriile de plătitori.

Astfel, fără o reglementare general aplicabilă și nediscriminatorie, considerăm că această măsură este profund inechitabilă și încalcă principii constituționale și reglementări comunitare.

Ca efect imediat al unei asemenea măsuri, s-ar ajunge la dublarea sarcinii fiscale, creându-se o presiune financiară insuportabilă care ar deteriora exercitarea profesiei de avocat în bune condiții.

În mod evident, orice majorare a impozitării determină o majorare a costurilor de funcționare pentru avocați ce se va răsfrânge în mod nemijlocit asupra tuturor justițiabililor, care vor trebui să suporte aceste costuri, ajungându-se la o împovărare considerabilă a tuturor categoriilor sociale (și în special a celor defavorizate), povară care va diminua și mai mult nivelul de trai și va spori gradul de sărăcie – care în România este deja cel mai ridicat, la nivelul UE.

Excluderea avocaților și a profesiilor liberale din categoria persoanelor care plătesc contribuția CASS în funcție de plafonul aplicabil stabilit de lege, încalcă dispozițiile art. 16, art. 44, art. 45, art. 47 și art. 56 din Constituția României. Informăm pe această cale că măsurile propuse contravin Deciziei nr. 650/2022 pronunțată de Curtea Constituțională a României, precum și scopului propus prin reglementările comunitare, dintre care amintim Directiva nr. 77/249/CEE a Consiliului de facilitare a exercitării efective a libertății de a presta servicii de către avocați, Directiva nr. 98/5/CEE privind facilitarea exercitării în mod permanent a profesiei de avocat în alt stat membru decât cel în care a fost obținută calificarea, Directiva nr. 2006/112/CE a Consiliului privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată.

În consonanță cu rolul în societate al avocatului și statutul profesiei de avocat, astfel cum sunt proteguite legislativ prin Legea nr.51/1995, apreciem că atât Guvernul României cât și ceilalți factori decizionali au obligația de a respecta rolul avocatului în sistemul social și judiciar, profesia de avocat fiind unica interfață între justițiabil și organele sistemului judiciar.

Conchidem prin exprimarea opoziției cu privire la adoptarea unor astfel de măsuri, fiind solidari cu punctele de vedere exprimate deja de UNBR și de barourile din cadrul UNBR, manifestându-ne interesul pentru răspunsul și poziția Guvernului României față de această chestiune, informând pe această cale că vom utiliza toate mijloacele legale, inclusiv organizarea de proteste și suspendarea activității serviciilor de asistență judiciară de la nivelul Baroului Vâlcea,  pentru a împiedica adoptarea oricărei dispoziții care atentează la statutul avocatului în societate.

Totodată, Baroul Vâlcea informează prin prezentul comunicat atât Guvernul României, instanțele de judecată și parchetele, cât și opinia publică, despre decizia fermă de a uza de toate demersurile și remediile legale împotriva supraimpozitării nejustificate a avocaților.

Consiliul Baroului Vâlcea,

prin Decan

Av. Dinu CONSTANTINESCU


Citește mai multe AICI