Comunicat cu privire la protestul avocaților, membri ai Baroului Bistrița Năsăud, care a avut loc astăzi, 21.12.2020, orele 11.00, la Palatul de Justiție Bistrița Năsăud

Comunicat cu privire la protestul avocaților, membri ai Baroului Bistrița Năsăud, care a avut loc astăzi, 21.12.2020, orele 11.00, la Palatul de Justiție Bistrița Năsăud

22 decembrie 2020

COMUNICAT
Cu privire la protestul avocaților, membri ai Baroului Bistrița Năsăud, care a avut loc astazi, 21.12.2020, orele 11.00, la Palatul de Justiție Bistrița Năsăud

Având în vedere următoarele dispoziții legale :

Art 30 din Constituția României – Libertatea de exprimare :

(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.
(2) Cenzura de orice fel este interzisă.

(6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine.

Art. 38. – Legea 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat

„(1) În exercitarea profesiei, avocații sunt parteneri indispensabili ai justiției, ocrotiți de lege, fără a putea fi asimilați funcționarilor publici, cu excepția situațiilor în care atestă identitatea părților, a conținutului sau datei unui act.

(2) Avocatul este obligat să respecte solemnitatea ședinței de judecată, să nu folosească cuvinte sau expresii de natură a aduce atingere demnității judecătorului, procurorului, altor avocați, părților sau reprezentanților acestora în proces.

(3) Avocatul nu răspunde penal pentru susținerile făcute oral sau în scris, în forma adecvată și cu respectarea prevederilor alin. (2), în fața instanțelor de judecată, a organelor de urmărire penală sau a altor organe administrative de jurisdicție și nici dacă sunt în legătură cu consultațiile oferite justițiabililor ori cu formularea apărării în acea cauză ori pentru susținerile făcute în cadrul consultațiilor verbale sau consultațiilor scrise acordate clienților, dacă ele sunt făcute cu respectarea normelor de deontologie profesională.” Precum si :

– raportat la comunicatul Comisiei Permanente a U.N.B.R. din data de 18.12.2020, prin care s-a apreciat ca inacceptabilă represiunea de natură penală asupra avocatului Robert-Mihăiță Roșu pentru consultațiile și susținerile făcute în calitate de reprezentant, respectiv

-apelul la solidaritate profesionala formulat de Baroul București față de această situație, astfel cum rezultă din comunicatul emis în data de 19.12.2020,

– având în vedere posibilitatea ca acte de exercitare legală a asistării si reprezentării clientului să fie apreciate ca infracțiuni, recunoscând independența justiției și obligația de rezervă, până la cunoașterea motivelor unei hotărâri judecătorești, recunoscând ca esențială, într-o societate democratică, libertatea de exprimare a avocatului,

Consiliul Baroului Bistrița Năsăud, întrunit în ședința extraordinara din 21 decembrie 2020, a hotărât:

– susținerea, în totalitate, a pozițiilor și demersurilor inițiate de către Uniunea Națională a Barourilor din România, respectiv de către Baroul București, in legătură cu luarea si asigurarea unor măsuri privind protejarea exercitării legale și în siguranță a profesiei de avocat;

– apreciază ca fiind oportună transmiterea unei cereri către ICCJ pentru luarea măsurilor legale în vederea respectării termenului legal de motivare a hotararii pronunțate în cauză, termen care ar urma să se împlinească la 16 ianuarie 2021;

– aprciază ca fiind imperios necesară informarea organizațiilor profesionale internaționale, despre riscurile la care este expusă profesia de avocat din România;

– exprima ingrijorarea cu privire la riscurile calificării activității avocatului, în limitele Legii nr.51/1995, ca fiind infracțiuni.

Baroul Bistrița Năsăud recomandă avocaților care asigură asistenta juridică în procedurile judiciare sa nu limiteze sau sa suspende activitatea, în interesul justițiabililor si pentru a sprijini instanțele judecătorești în înfăptuirea justiției.

Baroul Bistrița Năsăud asigură conducerea instanțelor judecătoresti de sprijinul profesiei în înfăptuirea justiției și de determinarea avocaților pentru protejarea profesiei din care fac parte, în măsura în care aceasta, drepturile omului sau ordinea de drept sunt puse în pericol.

Consiliul Baroului Bistrița Năsăud

prin Decan, avocat Dacia Rübl


Mai multe informații AICI