COMUNICAT DE PRESĂ. Consiliul Baroului Alba respinge ferm și dezaprobă intenția Guvernului de a impune măsuri fiscale care ar stabili în sarcina avocaților și a celorlalte profesii liberale o sarcina fiscala enormă prin modificarea Codului Fiscal

COMUNICAT DE PRESĂ. Consiliul Baroului Alba respinge ferm și dezaprobă intenția Guvernului de a impune măsuri fiscale care ar stabili în sarcina avocaților și a celorlalte profesii liberale o sarcina fiscala enormă prin modificarea Codului Fiscal

14 august 2023

Comunicat de presă

Consiliul Baroului Alba respinge ferm și dezaprobă intenția Guvernului de a impune măsuri fiscale care ar stabili în sarcina avocaților și a celorlalte profesii liberale o sarcina fiscala enormă prin modificarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal în sensul plații unei contribuții CASS neplafonat.

Asemenea modificări nu sunt decât expresia unei flagrante inechități sociale, discriminând în mod nejustificat corpul profesional al avocaților și celelalte profesii liberale.

Excluderea avocaților din categoria persoanelor care plătesc contribuția CASS în funcție de plafonul aplicabil stabilit de lege, încalcă dispozițiile art.16, art. 44, art. 45, art. 47 și art. 56 din Constituția României.

Majorarea contribuției CASS va avea un impact economic deosebit de grav asupra întregului corp profesional al avocaților cu repercusiuni grave în activitatea de apărare a drepturilor și interesele cetățenilor.

Baroul Alba, alături Uniunea Națională a Barourilor din România și celelalte barouri din țară, manifestă deplină deschidere la un dialog instituțional și solicită în mod imperativ Guvernului României să nu adopte proiectul de act normativ vădit discriminatoriu.

În condițiile în care Guvernul nu va da curs solicitării noastre, vom iniția forme de protest care vor duce la paralizarea actului de justiție.

Baroul Alba își exprimă speranța că încă ne aflăm într-un stat de drept în care Guvernul și ceilalți factori decizionali au obligația de a respecta rolul avocatului în sistemul judiciar și social și că nu ne îndreptăm spre un stat totalitar în care rolul avocatului este unul decorativ.

Decan,

Av. dr. Mihai BACO


Citește mai multe AICI