COMUNICAT DE PRESĂ. Consiliul Baroului Gorj își exprimă îngrijorarea și nemulțumirea față de intenția Guvernului României de a dubla practic cota CASS în ceea ce privește profesia de avocat

COMUNICAT DE PRESĂ. Consiliul Baroului Gorj își exprimă îngrijorarea și nemulțumirea față de intenția Guvernului României de a dubla practic cota CASS în ceea ce privește profesia de avocat

14 august 2023

 

COMUNICAT DE PRESĂ

14 august 2023

Consiliul Baroului Gorj, întrunit în ședință de urgență în data de 14 august 2023, a analizat proiectul de Ordonanță al Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale, exprimându-și îngrijorarea și nemulțumirea față de intenția Guvernului României de a dubla practic cota CASS în ceea ce privește profesia de avocat, susținând astfel poziția exprimată de UNBR pe această temă.

Decizia de supraimpozitare a avocaților, precum și a celorlalte profesii liberale, constituie o mare inechitate socială și o vădită discriminare în raport cu alte categorii de contribuabili, în special cu cei din sectorul bugetar.

Ne exprimam dezacordul ca veniturile din activitatea de avocat să fie supuse plății cotei CASS la o bază neplafonată , calculată la venitul total realizat, ceea ce presupune practic o dublare a sarcinii fiscale actuale și creează îngrijorarea total justificată că pe viitor se va tinde și la majorarea cotei de impozitare, sufocând practic profesia noastră .

Apreciem ca fiind lipsită de fundament tendința de a corecta dificultățile financiare ale sistemului de sănătate prin această dublare a sarcinii fiscale reprezentată de CASS, întrucât nu s-a prezentat public niciun studiu efectuat de autorități care să demonstreze faptul că sumele de bani cu care contribuie avocații și celelalte profesii liberale la fondul de sănătate nu ar acoperi cheltuielile medicale făcute cu aceștia în situațiile de boală.

Sistemul sanitar din Remania este încă departe fată de ceea ce așteptăm de la el, maladiile grave ale colegilor avocați sau membrilor familiilor lor se pot trata cu șanse reale de succes de regulă în clinicile din străinătate , unde costurile aferente sunt în cea mai mare parte plătite tot de noi, astfel că ne considerăm vădit discriminați din punct de vedere fiscal.

Pentru contribuția CASS pe care avocații o plătesc ca și buni contribuabili, Statul Român ne datorează o contraprestație , care ar trebui sa fie aceeași pentru toți , indiferent de cuantumul contribuției achitate, însă observăm cu profundă nemulțumire că se urmărește doar spolierea categoriei noastre de contribuabili, încălcând principiul așezării juste a sarcinilor fiscale și cel al predictibilității în materie de contribuții către bugetul de stat.

În România sunt înscriși în barouri peste 30.000 de avocați, iar în baroul nostru peste 230 avocați, astfel că această dublare a sarcinii fiscale va avea un impact semnificativ asupra resurselor financiare a peste 30.000 de familii, în contextul socio-economic actual al României, diminuându-ne drastic puterea de cumpărare și posibilitatea de a face față onorabil cheltuielilor curente.

Ca atare, în măsura în care Guvernul României nu își revizuiește poziția legată de majorarea nejustificată a cotei CASS în ceea ce privește profesia noastră, avocații gorjeni își rezervă dreptul de a protesta public față de această discriminare și inechitate fiscală, urmată de refuzul de a mai acorda asistență juridică din oficiu în toate cauzele penale care nu sunt urgente și a duce astfel la blocarea semnificativă a activității judiciare la instanțele și parchetele din județul nostru.

avocat Groza Constantin

Decanul Baroului Gorj


Citește mai multe AICI