COMUNICAT DE PRESĂ. Consiliul Baroului Hunedoara dezaprobă vehement propunerile de măsuri fiscale prin care Guvernul tinde să impună profesiilor liberale plata cotei C.A.S.S. în sistem neplafonat

COMUNICAT DE PRESĂ. Consiliul Baroului Hunedoara dezaprobă vehement propunerile de măsuri fiscale prin care Guvernul tinde să impună profesiilor liberale plata cotei C.A.S.S. în sistem neplafonat

14 august 2023

 
 

COMUNICAT DE PRESĂ

 
 
Consiliul Baroului Hunedoara, întrunit în şedinţă de urgenţă la data de 14 august 2023, organ profesional care reprezintă interesele a 274 de avocaţi cu drept de exercitare a profesiei, a analizat proiectul de Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar fiscale, motiv pentru care, Baroul Hunedoara dezaprobă vehement propunerile de măsuri fiscal prin care Guvernul tinde să impună profesiilor liberale plata cotei C.A.S.S. în sistem real, neplafonat, ignorând cu desăvârşire contraargumentele aduse de corpul profesional în cadrul dialogului instituţional purtat de reprezentanţii profesiei de avocat după apariţia proiectului menţionat.

Majorarea consistentă a C.A.S.S. va avea un impact economic deosebit de grav asupra tuturor membrilor corpului profesional, de natură să aducă perturbări esenţiale în activitatea de apărare a drepturilor şi libertăţilor, exercitată de avocaţi. Măsurile fiscale preconizate reprezintă modificări nejustificate şi împovărătoare, chiar dacă regimul fiscal aplicabil profesiei nu este nici în prezent unul preferenţial sau lipsit de neajunsuri.

Impunerea unui C.A.S.S. neplafonat, în sistem real, dublează sarcina fiscală a avocaţilor şi, practic, sancţionează performanţa în profesie fără a oferi nimic suplimentar în sfera contraprestaţiei din sistemul de sănătate.

Toată această povară injustă se va răsfrânge inevitabil şi asupra cetăţenilor. Aceştia vor percepe că statul le îngrădeşte accesul la justiţie, fiindu-le afectate în mod direct drepturile şi libertăţile constituţionale pe care avocaţii le apără.

Decis să apere cu fermitate drepturile şi interesele membrilor săi, Baroul Hunedoara, alături de Uniunea Naţională a Barourilor din România şi celelalte barouri din ţară, solicită imperativ Guvernului să nu adopte proiectul de act normativ care duce la discriminarea nejustificată a avocaţilor în raport cu alte categorii de contribuabili.

Totodată, Baroul Hunedoara informează prin prezentul comunicat atât Guvernul, instanţele de judecată şi parchetele, cât şi opinia publică despre decizia de neclintit de a uza de toate demersurile şi remediile legale împotriva supraimpozitării nejustificate a avocaţilor, fără a exclude acţiuni de protest.

Pentru pregătirea unei forme de protest, Consiliul Baroului Hunedoara a decis convocarea pentru data de 18 august 2023, ora 15:00, a unei Adunări Generale extraordinare a avocaţilor din Baroul Hunedoara, în format exclusiv online, în cadrul căreia, având în vedere îngrijorarea, hotărârea şi solidaritatea exprimată de către colegii noştri, se vor pune în discuţie demersurile necesare şi organizarea unor forme de protest faţă de această inechitate şi discriminare fiscală.

PENTRU CONSILIUL BAROULUI HUNEDOARA
DECAN,
Avocat Cosmin Alin RONCIOIU


Citește mai multe AICI