COMUNICAT DE PRESĂ privind admiterea cererii de apărare a reputației profesionale a domnului avocat MITRAN MARIUS COSMIN, membru al Baroului București

COMUNICAT DE PRESĂ privind admiterea cererii de apărare a reputației profesionale a domnului avocat MITRAN MARIUS COSMIN, membru al Baroului București

20 iunie 2023

20.06.2023

COMUNICAT DE PRESĂ

privind admiterea cererii de apărare a reputației profesionale a
domnului avocat MITRAN MARIUS COSMIN, membru al Baroului București

 

Comisia Permanentă a UNBR, în aplicarea art. 67 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat a admis cererea de apărare a reputației profesionale a domnului avocat MITRAN MARIUS COSMIN, membru al Baroului București.

Conform verificărilor Comisiei Permanente a UNBR și materialului probator de la dosarul cauzei, rezultă următoarele:

– Domnul avocat Mitran Marius Cosmin s-a adresat UNBR și Baroului București, solicitând ca după efectuarea verificărilor impuse de lege, să se constate că i-a fost afectată reputația profesională prin acuzele formulate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sector 2 cu privire la împrejurarea că ar fi sustras cu telefonul mobil documente din dosarele studiate. De asemenea, acesta a învederat faptul că reprezentanții DGASPC Sector 2 au informat toate autoritățile cu drept de control (Avocatul Poporului, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Primarul Sectorului 2, Consiliul Local Sector 2, etc.) cu privire la pretinsele fapte penale săvârșite de domnul avocat, aspecte care sunt de natură să-i prejudicieze imaginea.
– Baroul București a transmis către UNBR un referat în care se confirmă faptul că domnul avocat Mitran Marius Cosmin, în calitate de avocat a respectat legalitatea și și-a îndeplinit obligațiile profesionale în raporturile cu DGASPC Sector 2, plângerile formulate de această instituție fiind nefondate.
– Aceste aspect rezultă inclusiv din ordonanța din data de 12 nov. 2020, prin care Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a dispus clasarea cauzei având ca obiect infracțiunile de divulgarea secretului profesional prevăzut de art. 227 alin. (1) C.p., divulgarea de către avocat, fără drept, a unei informații confidențiale din sfera privată a clientului său, ori care privește un secret operațional sau comercial care i-a fost încredințat în virtutea acestei calități sau de care a putut să ia cunoștință în timpul desfășurării activităților specifice profesiei, prevăzute de art. 45 alin. (6) din Legea nr. 51/1995 republicată, divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice prevăzute de art. 304 alin. (2) C.p., tulburarea ordinii și liniștii publice, prevăzută și pedepsită de art. 371 C.p. și hărțuirea prevăzută și pedepsită de art. 208 alin. (1) și (2) C.p.

– Prin plângerile formulate de DGSAPC Sector 2 s-a adus atingere imaginii și probității domnului avocat Mitran Marius Cosmin care, în interacțiunile avute cu DGASPC Sector 2, nu a făcut altceva decât să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contractele de asistență juridică.

În lumina celor sus menționate, se rețin următoarele:

1. Informarea mai multor autorități ale statului cu privire la pretinsa săvârșire a unor infracțiuni de către un avocat, fără ca cel puțin să fi fost pusă în mișcare acțiunea penală împotriva acestuia, sunt de natură a afecta grav imaginea și prestigiul avocatului, prin faptul că generează îndoieli majore în ce privește probitatea sa profesională; aceasta este cu atât mai grav cu cât săvârșirea unor fapte penale de acest gen, constatate prin hotărâri definitive de condamnare, au drept consecință nedemnitatea profesională și excluderea avocatului din profesie;

2. Nici după clasarea cauzei penale, conducerea DGASPC Sector 2 nu a retractat afirmațiile defăimătoare contra domnului avocat și în continuare nu i se permite exercitarea profesiei prin consultarea dosarelor la care este îndrituit în urma încheierii contractelor de asistență juridică. Îngrădirea unui avocat de la exercitarea profesiei afectează nu doar pe acesta ci întregul corp profesional și, în final, are drept consecință afectarea drepturilor justițiabililor.

Prezentul comunicat și Decizia Comisiei Permanente vor fi date publicității pe site-ul www.unbr.ro și vor fi transmise Baroului București și domnului avocat MITRAN MARIUS COSMIN.

 

COMISIA PERMANENTĂ A UNBR

 

 


Download Comunicat PDF