COMUNICAT DE PRESĂ privind admiterea cererii de apărare profesională a doamnei avocat JANINA IONESCU, membru în Baroul Prahova

COMUNICAT DE PRESĂ privind admiterea cererii de apărare profesională a doamnei avocat JANINA IONESCU, membru în Baroul Prahova

11 august 2022

11.08.2022

COMUNICAT DE PRESĂ
privind admiterea cererii de apărare profesională
a doamnei avocat JANINA IONESCU, membru în Baroul Prahova

Comisia Permanentă a UNBR, în aplicarea art. 67 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, a constatat că publicarea în presă a unui articol în care se susține că avocata Janina Ionescu ar fi exercitat violențe fizice și psihice asupra unei colege, în timpul unei ședințe a Consiliului Baroului Prahova, și care ulterior a fost preluat de mai multe grupuri pe Facebook, a afectat reputația profesională a acesteia.

Conform art. art. 67 alin. (1) lit. j) din Legea 51/1995 pentru Comisia Permanentă, organul executiv al profesiei, are obligația să apere reputația profesională a avocatului, la cererea acestuia, pe baza cercetărilor și a propunerilor înaintate de Consiliul Baroului din care face parte.

Membrii Comisiei Permanente au admis în ședința din 15 iunie 2022, în baza materialului probator, că folosirea unor informații denaturate și transmiterea lor în spațiul public, cu intenția de dezinformare și denigrare, afectează reputația profesională a avocatului.

Prezentarea unor fapte neadevărate, de natură să aducă atingere majoră încrederii de care beneficiază un avocat cu experiență în comunitatea locală, este nejustificată. În plus, caracterul de pamflet al articolului nu poate fi considerat valid întrucât în conținutul  acestuia sunt relatate fapte concrete, nu judecați de valoare, care să fie supuse unei protecții juridice speciale, ca formă a libertății de expresie.

Demersul public prin care s-au adus acuzații publice, nefundamentate din punct de vedere de juridic, la adresa doamnei avocat Janina Ionescu, în condițiile în care nu s-a constatat în cadrul unor proceduri disciplinare sau judiciare definitive săvârșirea unor acte sau fapte de natura celor susținute, afectează grav prestigiul profesional al acesteia, prin generarea unei îndoieli majore în ceea ce privește conduita sa profesională.

Pozițiile publice, care, în numele libertății de exprimare, inoculează ideea unei conduite neconforme a unui avocat, atrag o vulnerabilitate majoră în cadrul sistemului avocațial și judiciar în general.

Prezentul comunicat va fi dat publicității pe site-ul www.unbr.ro și va fi transmis Baroului Prahova și doamnei avocat Janina Ionescu.

COMISIA PERMANENTĂ A UNBR