COMUNICAT DE PRESĂ privind admiterea cererii de apărare profesională a domnului avocat Sebastian-Radu-Iulian RĂDULEȚU, din Baroul Dolj

COMUNICAT DE PRESĂ privind admiterea cererii de apărare profesională a domnului avocat Sebastian-Radu-Iulian RĂDULEȚU, din Baroul Dolj

25 octombrie 2022

COMUNICAT DE PRESĂ
privind admiterea cererii de apărare profesională
a domnului avocat Sebastian-Radu-Iulian RĂDULEȚU, din Baroul Dolj

24.10.2022

Comisia Permanentă a UNBR, în aplicarea art. 67 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat  a luat act de publicarea în mass media a unor articole prin care se induce ideea că un avocat care își exercită profesia și asigură apărarea intereselor legitime ale unor persoane publice acuzate de comiterea unor infracțiuni și în final condamnate, nu este demn de a candida sau participa în calitate de reprezentant al statului român la anumite organisme internaționale, în speță, fiind vorba de Comisia de la Veneția și Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Conform art. 67 alin. (1) lit. j) din Legea 51/1995, Comisia Permanentă în calitate de organ executiv al profesiei, are obligația să apere reputația profesională a avocatului, la cererea acestuia, pe baza cercetărilor și a propunerilor înaintate de Consiliul Baroului din care face parte.

Membrii Comisiei Permanente au constatat, în ședința din 21-22 octombrie 2022, în baza materialului probator, că reputația profesională a avocatului este afectată prin utilizarea în spațiul public a unor sintagme de genul „fostul avocat al condamnatului, „a fost si avocatul …, judecat pentru fapte de corupție”, „l-a aparat si pe fostul …, individ trimis in judecata pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu”, „avocat al unui fost primar condamnat”, cu intenția de a inocula cititorilor ideea că orice avocat care asigură apărarea unor persoane acuzate de comiterea unor infracțiuni, fie și de corupție, merită disprețul opiniei publice și poartă o anatemă care îl face nepotrivit și nedemn pentru ocuparea unor posturi la organisme internaționale în care statul român este parte..

Conform Principiilor de bază privind rolul barourilor,  adoptate de al 8-lea Congres al Națiunilor Unite pentru prevenirea crimei și tratamentul deținuților, Havana, Cuba (27 august – 7 septembrie 1990), „avocații nu trebuie asimilați clienților lor sau cauzelor clienților lor ca urmare a îndeplinirii funcțiilor lor” iar „Guvernele se asigură că avocații sunt capabili să își îndeplinească toate funcțiile profesionale fără intimidare, piedică, hărțuire sau ingerință improprie”.

Apărarea de către avocat a drepturilor și intereselor legitime ale justițiabililor și în primul rând a celor deduși judecății în cauzele penale, ca parte a exercițiului profesiei, reprezintă o garanție indispensabilă pentru asigurarea dreptului la apărare, drept fundamental într-un stat de drept, democratic, reglementat atât prin legea fundamentală română, dar și prin instrumente de drept internațional, emanate chiar și de la instituțiile internaționale menționate în articolele indicate.

Corpul profesional al avocaților este categoria profesională, care, prin lege, este menită a apăra persoanele în fața statului, iar menținerea prestigiului și reputației profesionale a avocatului este una din componentele care asigură statutul avocatului într-un stat democratic.

Identificarea avocatului cu clientul, care în final este condamnat într-un proces penal, este inacceptabilă și este de natură să afecteze atât avocatura în ansamblu, prin faptul că un avocat poate avea temeri de a accepta anumite procese care pot să conducă la astfel de aprecieri în mass media, cât și, în final, cetățeanul și dreptul său la apărare.

Pozițiile publice, care, în numele libertății de exprimare, inoculează ideea unei nedemnități a avocatului care asigură apărarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor acuzate și condamnate într-un proces penal, afectează negativ atât profesia de avocat, cât și sistemul judiciar în general.

Prezentul comunicat va fi dat publicității pe site-ul www.unbr.ro și va fi transmis Baroului Dolj și domnului avocat Sebastian-Radu-Iulian RĂDULEȚU.

COMISIA PERMANENTĂ A UNBR