Comunicat de presă – Uniunea Națională a Barourilor din România în parteneriat cu Fundația Centrul pentru Resurse Juridice lansează proiectul „Program de educație şi asistenţă juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiţie – JUST ACCESS”

Comunicat de presă – Uniunea Națională a Barourilor din România în parteneriat cu Fundația Centrul pentru Resurse Juridice lansează proiectul „Program de educație şi asistenţă juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiţie – JUST ACCESS”

02 iulie 2018

Data: 02/07/2018

Lansarea proiectului

„Program de educație şi asistenţă juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiţie – JUST ACCESS”

Uniunea Națională a Barourilor din România (U.N.B.R.), în parteneriat cu Fundația Centrul pentru Resurse Juridice (CRJ), anunță lansarea proiectului „Program de educație şi asistenţă juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiţie – JUST ACCESS”, proiect finanțat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, obiectivul specific 2.3: Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia.

Obiectivul general al proiectului: îmbunătăţirea accesului cetăţenilor la justiţie (în special pentru categoriile aparţinând grupurilor vulnerabile) prin informare-conştientizare şi prin creşterea calităţii serviciilor furnizate de către autorităţile centrale și locale ca urmare a promovării formării continue a avocaților și specialiștilor din domeniul social și a interdisciplinarităţii în abordarea cazurilor.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Creșterea accesului la justiţie al cetăţenilor prin derularea de campanii naţionale de informare și educaţie juridică în rândul a peste 6000 de tineri (elevi și studenți).
2. Îmbunătăţirea serviciilor și asistenței juridice oferite cetăţenilor prin formarea a cel puţin 210 de angajaţi DGASPC și SPAS la nivel naţional, în vederea alcătuirii de echipe multidisciplinare (avocați, jurişti, asistent social, psiholog) care să răspundă nevoilor cetăţenilor cu privire la accesul la justiție.
3. Îmbunătățirea serviciilor juridice puse la dispoziţia cetăţenilor, inclusiv a categoriilor vulnerabile prin crearea unor resurse de învăţare și formare a aprox. 1400 de profesionişti din domeniul juridic (avocați și personal din cadrul administraţiei publice cu atribuţii în legătură cu activitatea sistemului judiciar) pentru implementarea Noilor Coduri fundamentale (penal, procedură penală, civil, procedură civilă).
4. Îmbunătăţirea cadrului legislativ în vederea creşterii accesului la justiţie al categoriilor defavorizate prin elaborarea de propuneri de modificare în vederea îmbunătăţirii asistenţei juridice și accesului la justiţie.

Proiectul contribuie la rezultatul de program „Grad crescut de acces la justiţie al cetăţenilor prin derularea de campanii de informare/educaţie juridică și oferirea de servicii suport, inclusiv de asistenţă juridică, puse la dispoziţia cetăţenilor”, prin următoarele rezultate așteptate la nivel de proiect:

1. Realizarea unei campanii privind educaţia juridică în rândul tinerilor din șase centre universitare (educaţie juridică pentru studenţii la asistenţă socială, sociologie, psihologie, poliţie, cu privire la drepturile cetăţenilor și accesul la justitie).
2. Îmbunătăţirea serviciilor și a asistenței juridice oferite de DGASPC/SPAS şi avocați prin crearea de echipe multidisciplinare în beneficiul grupurilor vulnerabile (avocați, jurişti, asistenți sociali, psihologi).
3. Crearea unor resurse de învăţare pentru profesioniştii din domeniul juridic, cu precădere avocați din cadrul barourilor cu atribuţii în legătură cu funcţionarea Serviciilor de Asistenţă Juridică și personal din cadrul administraţiei publice cu atribuţii în legătură cu activitatea sistemului judiciar, în vederea îmbunătăţirii serviciilor acordate de aceștia și creşterii accesului la justiţie al cetăţenilor ce aparţin categoriilor defavorizate/grupurilor vulnerabile.
4. Îmbunătăţirea cadrului legislativ în vederea creşterii accesului la justiţie al categoriilor defavorizate/grupurilor vulnerabile prin elaborarea de propuneri de modificare a manierei în care se acordă asistență juridică din oficiu şi pentru încurajarea efectivă a avocaturii pro bono în beneficiul categoriilor defavorizate/grupurilor vulnerabile.

Valoarea totală a proiectului este de 3.889.726,21 lei iar valoarea cofinanțării UE este de 3.811.931,69 lei.

Durata de implementare a proiectului este de 16 luni, în perioada 22.06.2018 – 22.10.2019.

Date de contact:

Beneficiar – Uniunea Națională a Barourilor din România, Splaiul Independenței nr. 5, sector 5, București, tel: 021/3134875, 021/3160739, fax: 021/3134880, www.unbr.ro, email: [email protected]

Partener – Fundația Centrul de Resurse Juridice, Str. Arcului nr. 19, sector 2, București, tel: 021/212.05.20, 021/212.06.90, fax: 021/212.05.19, www.crj.ro, email: [email protected]