COMUNICAT privind ședința din 06 decembrie 2019 a Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România

COMUNICAT privind ședința din 06 decembrie 2019 a Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România

07 decembrie 2019

Astăzi, 06 decembrie 2019, a avut loc ședința Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.) în București.

Pe ordinea de zi au figurat și au fost dezbătute următoarele teme:

1. Proiecția bugetului U.N.B.R. pentru anul 2020.

S-a decis aprobarea unui proiect de buget ce urmează a fi prezentat Consiliului UNBR spre adoptare.

2. Stabilirea mijloacelor pentru realizarea Proiectelor U.N.B.R. pentru mandatul 2019-2023

Comisia Permanentă a luat act de faptul că proiectele propuse, care au fost trimise spre consultare și aprobare către Consiliul U.N.B.R., vor putea fi realizate în funcție de aprobarea proiectului de buget pentru 2020, în limitele prezentate Consiliului UNBR.

3. Validarea Examenul de absolvire al Institutului de Pregătire și Perfecționare a avocaților (I.N.P.P.A.), sesiunea noiembrie 2019

După analizarea Raportului Președintelui Comisiei de examen, Comisia Permanentă a decis validarea acestuia. Se va informa Consiliul UNBR în ședința din 07.12.2019.

4. Planul de măsuri privind reorganizarea I.N.P.P.A. și a activității sale

Comisia Permanentă a aprobat propunerea Directorului I.N.P.P.A. în sensul că, Facultatea de Drept a Universității din București va asigura folosința de către INPPA Central a unui număr de 5 săli cu o capacitate de cel puțin 30 locuri fiecare și a unei săli administrative, în următoarele condiții:

– folosință gratuită timp de 5 ani, de joi până duminică a sălilor respective (în restul timpului, inclusiv în orele în care  INPPA nu le folosește în zilele pe care le are la dispoziție, Facultatea putând organiza în acestea activități didactice)

– U.N.B.R./I.N.P.P.A. va viabiliza, prin fonduri proprii, aceste 6 spații proiecție; dotare cu mobilier pentru uzul I.N.P.P.A.

De asemenea, au fost analizate și celelalte măsuri propuse de Directorul I.N.P.P.A. privind formarea inițială și continuă, care au fost aprobate în principiu. În faza a doua, urmează să fie propuse modificări le legislației secundare de organizare și funcționare a INPPA.

5. Măsuri privind asigurarea fondurilor necesare pentru plata asistenței judiciare din oficiu pentru anul 2020

Comisia Permanentă a luat act de informarea făcută de Vicepreședintele U.N.B.R coordonator al Departamentului de coordonare a Asistenței Juridice (D.C.A.J.). privind Situația onorariilor estimate pentru asistența judiciară pentru anul 2020 și suma totală ce va fi solicită autorităților cu drept de decizie în materia asigurării fondurilor pentru plata onorariilor din asistența judiciară, care se ridică la cuantumul de 80.112.189,63 lei.

6. Informare privind activitatea Operatorului U.N.B.R. al Registrului Național de Publicitate Mobiliară (R.N.P.M.).

Președintele U.N.B.R. a informat despre ultimele evoluții de pe piață legat de următoarele aspecte:

– procedura de achiziție prin licitație organizată de către CEC Bank S.A., au participat și agenți împuterniciți U.N.B.R. – R.N.P.M.;

– informare privind procedurile de achiziție de servicii centralizate de înregistrare a avizelor de înscriere a avizelor de garanție ce vor fi demarate de BRD Groupe Societe Generale;

– analiza tarifelor operatorului U.N.B.R. – R.N.P.M. în noul context al pieței;

– impactul Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare înregistrat la Camera Deputaților cu nr. PL-x 461/2019;

– activitatea U.N.B.R. ca operator al Registrului Național de Publicitate Mobiliar în 2019.

7. Problema obligațiilor organizației profesionale de a emite reglementări și instrucțiuni sectoriale în vederea aplicării dispozițiilor Legii nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Conform legii,  în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare, UNBR va emite reglementări sectoriale în vederea aplicării noilor dispoziții, care trebuie avizate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (O.N.P.C.S.B.).

Comisia Permanentă a luat act de răspunsul comunicat de O.N.P.C.S.B. la solicitarea U.N.B.R. de a avea o întâlnire de lucru în acest sens din care reiese că Oficiul este în plin proces de gândire și adoptare a legislației subsecvente de implementare a legii la nivelul autorității. Ca urmare, Oficiul a propus UNBR ca întâlnirea propusă să aibă loc în cursul lunii ianuarie 2020. Comisia Permanentă  a hotărât crearea unui grup  de lucru pentru intensificarea cooperării cu Oficiul în vederea implementării obligațiilor legale și participarea la întâlniri în acest scop cu reprezentanții Oficiului, în luna ianuarie 2020.

Între orele 17.00 – 19:00 membrii Comisiei Permanente au participat la Dezbaterea „Avocatura românească, pilon al justiției” desfășurată la Palatul de Justiție, Biblioteca Baroului București „Av. Victor Anagnoste „, organizată de U.N.B.R., sub coordonarea Președintelui și Vicepreședinților U.N.B.R..

Au fost soluționate un număr de 64 lucrări curente (soluțiile se comunică barourilor sau persoanelor interesate), din care un număr de 17 solicitări de ajutor financiar din Fondul de Solidaritate al Avocaților.

Deciziile cu caracter public luate în cadrul Comisiei Permanente urmează să fie redactate și publicate pe pagina de internet a Uniunii Naționale a Barourilor din România.

Ședința a început la ora 09.30 și s-a încheiat la ora 21.00.

COMISIA PERMANENTĂ A UNBR