COMUNICAT privind situația restanțelor la plata onorariilor pentru prestațiile avocațiale din oficiu

COMUNICAT privind situația restanțelor la plata onorariilor pentru prestațiile avocațiale din oficiu

06 decembrie 2022

C O M U N I C A T

 

În ședința organizată în regim de urgență de Comisia Permanentă a Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.) cu decanii barourilor, s-a luat act de depășirea cu mai multe luni a termenului prevăzut pentru achitarea onorariilor pentru prestațiile avocațiale din oficiu, stabilit de art. 84 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, fiind înregistrate restanțe majore la unele barouri, chiar din luna iulie a.c..

S-a constatat că situația restanțelor nu este uniformă pe teritoriul României, fiind diferențe majore între instanțele sau parchetele din județe diferite sau între instanțe și parchete din cadrul aceluiași județ. Situația alarmantă se înregistrează în special la Parchete, unde au fost constatate restanțe de ordinul sutelor de mii de lei.

În ciuda dialogului constructiv cu autoritățile în drept și a soluțiilor anunțate de conducerea acestora, precum și a pașilor importanți realizați în această direcție, inclusiv prin adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1360/9 noiembrie 2022 privind suplimentarea bugetului Ministerului Public pe anul 2022 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, se constată că aceasta nu a fost pusă încă în aplicare și situația nu s-a îmbunătățit.

Situația existentă se răsfrânge asupra tuturor avocaților din oficiu, care au obligația impusă de lege să acorde serviciile avocațiale, fără a putea fi în măsură să refuze, dar fără a beneficia de drepturile prevăzute de lege și Protocolul tripartit încheiat între U.N.B.R., Ministerul Justiției și Ministerul Public.

Prin aceasta se încalcă în primul rând drepturile avocaților așa cum sunt prevăzute de art. 81 din Legea nr. 51/1995, dar este afectat și statutul avocatului de partener indispensabil al înfăptuirii justiției și dreptul la apărare garantat de Constituție și lege.

Organele statutului cu atribuții în domeniu trebuie să se coordoneze la nivel central și local pentru a pune în aplicare prevederile Protocolului tripartit în materie în vederea asigurării resurselor financiare necesare și efectuării plăților conform prevederilor în vigoare, pentru a fi respectată munca avocatului depusă în interesul clientului și al justiției.

S-a stabilit ca, în ședința Consiliului U.N.B.R. din 09-10 decembrie 2022, în urma analizei evoluției situației, se va decide asupra măsurilor necesare pentru a prezerva drepturile avocatului și de a se asigura că este respectat statutul acestuia.