COMUNICAT – Uniunea Națională a Barourilor din România a fost solicitată de o societate civilă profesională de avocați pentru a se lua poziție publică cu privire la posibile încălcări ale normelor legale, în contextul punerii sub învinuire a unui avocat din cadrul societății, în legătură cu activitatea sa profesională.

COMUNICAT – Uniunea Națională a Barourilor din România a fost solicitată de o societate civilă profesională de avocați pentru a se lua poziție publică cu privire la posibile încălcări ale normelor legale, în contextul punerii sub învinuire a unui avocat din cadrul societății, în legătură cu activitatea sa profesională.

18 decembrie 2015

COMUNICAT

Uniunea Națională a Barourilor din România (în continuare UNBR) a fost solicitată de o societate civilă profesională de avocați pentru a se lua poziție publică cu privire la posibile încălcări ale normelor legale, în contextul punerii sub învinuire a unui avocat din cadrul societății, în legătură cu activitatea sa profesională.

Fără a se putea pronunța asupra actelor de procedură efectuate într-o cauză aflată în derulare, UNBR sprijină atât petenta cât și eforturile Baroului în care este înscris avocatul în orice demersuri întreprinse în limita competențelor legale, pentru aflarea adevărului.

UNBR monitorizează cu atenție  informațiile publice cu privire la toate cazurile de încălcare de către autorități a principiilor fundamentale ale profesiei de avocat – secretul profesional și confidențialitatea relațiilor dintre avocat și client – precum și cazurile în care sunt încălcate drepturile fundamentale ale cetățenilor privind dreptul la apărare prin avocat și accesul liber la justiție.

UNBR reafirmă că orice demersuri de informare publică prin care se încalcă prezumția de nevinovăție sau care pot distorsiona aflarea adevărului în cauze în care sunt efectuate proceduri legale privind tragerea la răspundere potrivit legii sunt incorecte.

În limitele mandatului încredințat prin lege, UNBR face toate demersurile necesare pentru apărarea profesiei de avocat și pentru respectarea garanțiilor legale consacrate pentru protecția avocaților care respectă legea și deontologia profesională și principiile fundamentale ale profesiei.

UNBR solicită autorităților publice să respecte prezumția de nevinovăție și dreptul fundamental la un proces echitabil.