Comunicatul Baroului Alba cu privire la ședința C.S.M. din data de 4 iunie 2020

Comunicatul Baroului Alba cu privire la ședința C.S.M. din data de 4 iunie 2020

12 iunie 2020

COMUNICAT

Consiliul Baroului Alba a luat act de hotărârea din data de 04.06.2020 a Consiliului Superior al Magistraturii prin care s-a decis admiterea cererii de apărare a reputaţiei profesionale formulate de doamna judecător Georgiana-Livia Ştefan din cadrul Tribunalului Iaşi, precum şi apărarea independenţei aceleaşi doamnă judecător.

Totodată, Consiliul Baroului Alba a luat act de afirmaţiile făcute de unii dintre membrii Consiliului Superior al Magistraturii în aceeaşi şedinţă din data de 04.06.2020.

Ne manifestăm regretul că, la nivelul celui mai înalt for reprezentativ al magistraţilor, există încă persoane care nu înţeleg, sau înţeleg în mod greşit rolul avocatului de partener în înfăptuirea actului de justiţie şi condamnă luările de poziţie pe care Baroul Iaşi şi Uniunea Naţională a Barourilor din România le-au avut în legătură cu situaţia punctuală a domnului avocat Gheorghe Potomeanu.

Baroul Alba îşi exprimă regretul pentru producerea unui asemenea incident, care este de natură să afecteze negativ colaborarea instituţională normală ce trebuie să caracterizeze cele două profesii juridice. Un astfel de incident este de natură să afecteze inclusiv percepţia publică asupra modului de înfăptuire a actului de justiţie.

Fără a dori să criticăm soluţia adoptată de Consiliul Superior al Magistraturii, nu putem să nu remarcăm faptul că aceasta a fost luată cu toate că avizul Directorului Direcţiei pentru Judecători din cadrul Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii pentru propunerea de apărare a reputaţiei profesionale a doamnei judecător Georgiana-Livia Ştefan a fost unul negativ.

Totodată, ne manifestăm convingerea că membrii Consiliului Superior al Magistraturii înţeleg pe deplin rolul avocatului în societate şi apreciază eforturile pe care avocaţii le depun pentru a onora rolul de partener indispensabil al instanţelor judecătoreşti în înfăptuirea actului de justiţie.

Înţelegem, totodată, să dezavuăm practica tot mai frecventă a instanţelor de judecată de a menţine delegaţia apărătorilor desemnaţi din oficiu chiar şi după prezentarea apărătorilor aleşi, încălcându-se astfel dispoziţiile exprese ale Codului de procedură penală.

Nu putem să nu observăm că situaţia care a generat luările de poziţie ale Baroului Iaşi şi ale Uniunii Naţionale a Barourilor din România a avut ca punct de plecare tocmai o astfel de soluţie adoptată de doamna judecător Georgiana-Livia Ştefan cu privire la domnul avocat Gheorghe Potomeanu.

Totodată, aplicarea unor amenzi în cuantum maxim pentru avocaţii din oficiu, ignorând faptul că onorariul avocațial este mult inferior cuantumului amenzii, este o altă practică des întâlnită şi cu care nu putem fi de acord.

Pe această cale atragem un semnal de alarmă asupra faptului că numărul unor astfel de incidente este în creştere la nivel naţional astfel că se este necesară o acţiune fermă din partea Consiliul Superior al Magistraturii prin care să-şi intensifice eforturile în vederea diminuării până la dispariţie a atitudinilor de impoliteţe profesională, de aroganţă şi chiar de lipsă de umanitate manifestate de anumiţi magistraţi pe parcursul şedinţelor de judecată.

Baroul Alba a avut întotdeauna un bun dialog interprofesional cu instanţele din raza Curţii de Apel Alba Iulia şi apreciază că acesta este elementul care poate duce la evitarea unor asemenea derapaje.

Baroul Alba îşi asigură confraţii din Baroul laşi de întreaga solidaritate şi susţinere în toate demersurile pe care le iniţiază în vederea asigurării respectării şi apărării drepturilor şi intereselor legitime ale profesiei de avocat.

Consiliul Baroului Alba rămâne adeptul ideii că soluţionarea problemelor care apar în cadrul relaţiilor dintre avocaţi şi magistraţi se poate face doar prin dialog
bazat pe respect reciproc și, în niciun caz prin adoptarea unor poziţii de forţă contrar principiului enunţat mai sus.

În astfel de situaţii, instituţii precum Consiliul Superior al Magistraturii sunt chemate să participe constructiv la soluţionarea acestor probleme, dând dovadă de bună credinţă şi pe respect interprofesional, similar celor manifestate atât de avocaţi cât şi de organele de conducere ale profesiei noastre în raporturile cu magistraţii.

DECAN,
Av. dr. Mihai BACO