Comunicatul Baroului Argeș cu privire la ședința C.S.M. din data de 4 iunie 2020

Comunicatul Baroului Argeș cu privire la ședința C.S.M. din data de 4 iunie 2020

12 iunie 2020

COMUNICAT

Baroul Argeş prin Consiliul Baroului, întrunit  în şedinţa de consiliu în data de 10 iunie 2020, îşi manifestă suportul şi susţinerea faţă de poziţia exprimată de Comisia Permanentă a UNBR din data de 08.06.2020 referitor la Comunicatul CSM din 04 iunie 2020.

Constatăm cu dezamăgire că C.S.M. a apreciat ca fiind necesară adoptarea unei hotărâri de reparare a reputaţiei magistratului şi a incriminat luările de poziţie şi îngrijorările exprimate de UNBR în legătură cu evenimentul petrecut la Tribunalul Iaşi în 25 februarie 2020, referitor la modalitatea prin care un magistrat a dispus aplicarea, cu depăşirea cadrului legal, a unor dispoziţii procesuale, cu consecinţe care au avut un efect emoţional puternic ce au depăşit sfera strictă a cadrului procesual în care s-au manifestat.

Demersul UNBR a avut menirea de a atrage atenţia asupra unor situaţii care se petrec repetat în sălile de judecată, fără ca multe dintre acestea să aibă ecoul mediatic al celei petrecute la Tribunalul Iaşi şi care aduc atingere drepturilor fundamentale recunoscute prin lege cetăţenilor şi limitează posibilităţile reale de apărare ale avocaţilor.

Consiliul Baroului Argeș