Comunicatul Baroului Bistrița-Năsăud cu privire la ședința C.S.M. din data de 4 iunie 2020

Comunicatul Baroului Bistrița-Năsăud cu privire la ședința C.S.M. din data de 4 iunie 2020

15 iunie 2020

COMUNICAT

Consiliul Baroului Bistrița-Năsăud a luat act de comunicatul Consiliului Superior al Magistraturii din data de 04.06.2020 pentru apărarea reputației profesionale și independenței doamnei judecător Georgiana-Livia Ștefan din cadrul Tribunalului Iași.

Baroul Bistrița-Năsăud constata cu îngrijorare faptul ca, la unele instanțe, a devenit o practică menținerea apărătorilor din oficiu în paralel cu cei aleși, ceea ce contravine legii și încalcă dreptul la apărare. Ori tocmai o astfel de situație a generat regretabilul incident fata de care au intervenit luările de poziții ale Baroului Iași cât și ale Uniunii Naționale a Barourilor din România. În acest context, Baroul Bistrița-Năsăud se solidarizează cu demersurile ce vor fi întreprinse pentru apărarea și respectarea drepturilor și intereselor legitime ale profesiei de avocat.

Baroul Bistrița-Năsăud este adeptul ideii ca relațiile corecte, civilizate, bazate pe respect reciproc între magistrați și avocați sunt esențiale pentru desfășurarea în condiții optime a actului de justiție și pentru realizarea unei apărări corecte și eficiente. Credem ca perceperea avocatului ca fiind un partener în actul de justiție trebuie sa fie o certitudine, nu doar o prevedere legala fără eficienta în practica.

Consiliul Baroului Bistrița-Năsăud
Prin Decan, av. Dacia Rübl