Comunicatul Baroului Constanța cu privire la ședința C.S.M. din data de 4 iunie 2020

Comunicatul Baroului Constanța cu privire la ședința C.S.M. din data de 4 iunie 2020

16 iunie 2020

COMUNICAT

Baroul Constanta a luat act de Comunicatul emis de Consiliul Superior al Magistraturii în data de 04.06.2020, prin care s-a hotărât admiterea cererii de apărare a reputației profesionale formulată de doamna judecător Georgiana-Livia Ștefan din cadrul Tribunalului Iași, precum și apărarea independenței aceleiași doamne judecător.

Baroul Constanta își exprimă susținerea și solidaritatea față de punctul de vedere al conducerii Baroului Iași și al Uniunii Naționale a Barourilor din România și își exprimă regretul pentru producerea unui asemenea incident, care poate afecta colaborarea instituțională normală între cele două profesii juridice.

Baroul Constanta constată cu îngrijorare faptul că, la unele instanțe, a devenit o practică menținerea apărătorilor din oficiu în paralel cu cei aleși, ceea ce contravine legii și încalcă dreptul la apărare. Ori, tocmai o astfel de situație a generat regretabilul incident față de care au intervenit luările de poziții ale Baroului Iași, cât și ale Uniunii Naționale a Barourilor din România.

În acest context, Baroul Constanta se solidarizează cu demersurile ce vor fi întreprinse pentru apărarea și respectarea drepturilor și intereselor legitime ale profesiei de avocat.

Baroul Constanta este adeptul ideii că relațiile corecte, civilizate, bazate pe respect reciproc între magistrați și avocați sunt esențiale pentru desfășurarea în condiții optime a actului de justiție și pentru realizarea unei apărări corecte și eficiente.

Credem că perceperea avocatului că fiind un partener în actul de justiție trebuie să fie o certitudine, nu doar o prevedere legală fără eficiență în practică.