Comunicatul Baroului Harghita cu privire la ședința C.S.M. din data de 4 iunie 2020

Comunicatul Baroului Harghita cu privire la ședința C.S.M. din data de 4 iunie 2020

12 iunie 2020

COMUNICAT

Consiliul Baroului Harghita îşi manifestă susţinerea faţă de poziţia exprimată de U.N.B.R şi Baroul Iaşi în data de 09 iunie 2020 cu privire la modul în care a fost interpretat în cadrul şedinţei Secţiei pentru Judecători a C.S.M din data de 04.06.2020 comunicatul oficial din 03 martie 2020 al conducerii U.N.B.R.

Scopul acestui comunicat a fost de a semnala anumite probleme cu care se confruntă corpul profesional al avocaţilor în activitatea judiciară şi nicidecum de a aduce atingere independenţei judecătorilor.

Principiul independenţei magistratului guvernează activitatea jurisdicţională, fără a putea fi invocat în situaţii care vizează comportamentul judecătorului faţă de partenerii actului de justiţie.

Implementarea Ghidului de bune practici privind relaţia sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocaţi, a urmărit evitarea unor situaţii similare şi asigurarea unui climat de respect reciproc, indispensabil în activitatea judiciară.

Este obligaţia organelor de conducere ale profesiei să ia atitudine în vederea apărării membrilor corpului profesional, fără ca o asemenea reacţie să poată fi interpretată ca şi atingere adusă independenţei magistraţilor.

Baroul Harghita a avut şi are o bună relaţie interprofesională cu instanţele din raza teritorială a Curţii de Apel Târgu Mureş, manifestată printr-o colaborare efectivă bazată pe respect, aceasta fiind esenţa activităţii judiciare, în care ambele părţi au un rol indispensabil.

Cu toate acestea, Baroul Harghita îşi manifestă susţinerea faţă de UNBR şi Baroul Iaşi în demersurile iniţiate în vederea apărării profesiei de avocat, condamnând orice atitudine necorespunzătoare, care nu poate fi justificată prin invocarea principiului
independenţei magistratului.

CONSILIUL BAROULUI HARGHITA
prin decan NICCHI Anca-Andreea