Comunicatul Baroului Iași cu privire la ședința C.S.M. din data de 4 iunie 2020

Comunicatul Baroului Iași cu privire la ședința C.S.M. din data de 4 iunie 2020

09 iunie 2020

La data de 4 iunie 2020, Secția pentru judecători a C.S.M. a soluționat cererea de apărare a reputației profesionale formulate de către doamna judecător Ștefan Georgiana-Livia, din cadrul Tribunalului Iași. Cu prilejul acestei ședințe (a cărei înregistrare video a devenit publică prin postarea sa pe website-ul instituției), unii dintre membrii C.S.M. au avut luări de poziție, arătând că Baroul Iași, printre alții, ar fi afectat reputația profesională și independența doamnei judecător prin emiterea unui comunicat privind incidentul survenit în cadrul ședinței de judecată din data de 25 februarie 2020 a Tribunalului Iași, incident care l-a vizat pe dl. avocat Potomeanu Gheorghe.

Deși din cuprinsul comunicatului C.S.M. cu privire la soluția hotărâtă, comunicat emis în aceeași zi, nu rezultă în mod expres dacă apărarea reputației profesionale și a independenței judecătorului se referă și la Baroul Iași, raportat la poziția exprimată de către unii dintre membrii C.S.M., aducem la cunoștința opiniei publice faptul că Baroul Iași nu a emis NICIUN COMUNICAT cu privire la cele întâmplate la data de 25 februarie 2020.

Incidentul a fost însă relatat în diverse publicații on-line la datele de 2 și 3 martie 2020. Ulterior, în ședința din data de 4 martie 2020, în prezența președintelui U.N.B.R., Consiliul Baroului Iași a luat în discuție sesizarea formulată de către domnul avocat Potomeanu Gheorghe împotriva doamnei judecător Ștefan Georgiana-Livia și a hotărât înaintarea acestei sesizări către instituțiile legal competente să facă cercetări și să ia măsuri, printre care se numără și C.S.M. – Inspecția Judiciară.

Având în vedere împrejurarea că Baroul Iași nu a emis niciun fel de comunicat cu privire la conduita judecătorului vizat, apreciem că luările de poziție ale unora dintre membrii C.S.M. potrivit cu care Baroul Iași ar fi afectat reputația profesională și, mai ales, independența judecătorului, nu au niciun corespondent în realitate, sunt regretabile, par electorale și riscă să afecteze raporturile corecte dintre instituția noastră și instanțele din Iași. În același context, referirile respectivilor membri ai consiliului la U.N.B.R., la Baroul Iași, Baroul Timiș, precum și la adresa avocatului din oficiu și a celui ales constituie veritabile atacuri inadmisibile la adresa profesiei, care arată “respectul” acelor judecători față de avocați.

Apare de neînțeles procedura aplicată de C.S.M. care nu a soluționat nici până acum sesizarea d-lui avocat Potomeanu Gheorghe, înaintată de Baroul Iași în cursul lunii martie 2020, dar s-a grăbit să admită cererea de apărare a reputației profesionale, chiar și cu un aviz negativ al Directorului Direcției de Inspecției pentru Judecători.

Dintr-o altă perspectivă, încălcarea legii, respectiv a dispozițiilor art. 91 alin. 4 din Codul de procedură penală, și refuzarea solicitării repetate a avocatului din oficiu de a părăsi sala pentru că îi este rău, urmată de sancționarea sa cu amendă de 5.000 lei pentru „atitudine ireverențioasă“, toate acestea în condițiile în care era prezent și punea concluzii apărătorul ales, iar cel din oficiu urma să ia un onorariu de maxim 314 lei pentru întregul proces, nu sunt compatibile cu “reputația” apărată de C.S.M. De asemenea, este inadmisibilă și hilară „diagnosticarea” de către cei fără pregătire medicală a stării de sănătate a unei persoane care invocă că îi este rău, fie că ne referim la aprecierea directă a unui judecător, fie la vizionarea ulterioară de către terți a unor imagini înregistrate pe holul tribunalului.

Apreciem că respectarea drepturilor fundamentale ale omului la viață și la ocrotirea sănătății (prevăzute de Declarația Universală a Drepturilor Omului, Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Carta Drepturilor Fundamentale a U.E., precum și de Constituția România) se impune în orice circumstanță, nesocotirea lor de către oricine fiind un grav abuz. Pe de altă parte, este imperios necesară sistarea practicii generalizate a instanțelor de judecată, girată de Î.C.C.J., de a nu respecta art. 91 alin. 4 din Codul de procedură penală.

Comunicatul a fost publicat pe pagina de web a Baroului Iași și poate fi vizualizat AICI