Comunicatul Baroului Olt cu privire la ședința C.S.M. din data de 4 iunie 2020

Comunicatul Baroului Olt cu privire la ședința C.S.M. din data de 4 iunie 2020

12 iunie 2020

COMUNICAT

BAROUL OLT a luat cunoştinţă că la data de 04.06.2020, Secţia pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât admiterea cererii de apărare a reputaţiei profesionale formulată de doamna judecător Ştefan Georgiana-Livia, iar din oficiu a hotărât apărarea independenţei aceleiaşi doamne judecător.

Hotărârea CSM în ceea ce o priveşte pe doamna judecător Ştefan Georgiana-Livia, a fost luată cu majoritate de voturi, dar apreciem că aceasta reprezintă o manifestare vădit părtinitoare, menită să descurajeze orice atitudine critică a avocaţilor la adresa magistraţilor care încalcă legea.

Alături de confraţii din alte barouri şi Baroul Olt constată cu îngrijorare că situaţiile de aceeaşi natură cu cea provocată de doamna judecător Ştefan Georgiana-Livia se generalizează , încurajându-se astfel „cutume locale” prin care se adaugă nepermis la lege.

Baroul Olt îşi exprimă susţinerea şi solidaritatea faţă de punctele de vedere exprimate de conducerea Baroului laşi şi conducerea Baroului Timişoara, precum şi ale Uniunii Naţionale a Barourilor din România, pe care şi le însuşeşte necondiţionat.

Baroul Olt constată că este regretabil ca prin Hotărârea din 04.06.2020 a Secţiei pentru Judecători a CSM s-a produs o gravă fisură în colaborarea instituţională existentă între membrii celor două profesii, cu efect asupra credibilităţii şi obiectivităţii înfăptuirii actului de justiţie.

Baroul Olt îşi va exprima susţinerea şi solidaritatea faţă de punctul de vedere al UNBR, conducerii Baroului laşi şi conducerii Baroului Timişoara atât la nivel declarativ, cât şi prin adoptarea altor mijloace de manifestare care vor fi decise de conducerea UNBR.

Decan, av. Țuluca Dănuț-Radu