Comunicatul Baroului Satu-Mare cu privire la ședința C.S.M. din data de 4 iunie 2020

Comunicatul Baroului Satu-Mare cu privire la ședința C.S.M. din data de 4 iunie 2020

16 iunie 2020

COMUNICAT

Consiliul Baroului Satu-Mare întrunit în ședința din data de 12.06.2020 a luat act de Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii din data de 04.06.2020 prin care s-a decis admiterea cererii de apărare a reputației profesionale formulate de către doamna judecător Georgiana Livia Ştefan. Această hotărâre s-a luat în ciuda faptului că avizul Directorului Direcţiei pentru Judecători din cadrul Inspecției Judiciare a CSM a fost unul negativ.

Nu contestăm dreptul niciunui magistrat care se simte lezat în timpul desfășurării activității sale de a formula o astfel de cerere dar nu putem să ignorăm starea de fapt care a generat solicitarea formulată de către doamna judecător.

În cele ce urmează, reamintim pe scurt starea de fapt care a stârnit reacția pe deplin justificată a UNBR şi a majorității Barourilor din ţară.

Integral AICI