Comunicatul Baroului Sibiu cu privire la ședința C.S.M. din data de 4 iunie 2020

Comunicatul Baroului Sibiu cu privire la ședința C.S.M. din data de 4 iunie 2020

12 iunie 2020

COMUNICAT

Consiliul Baroului Sibiu își manifestă susținerea față de poziția exprimată de U.N.B.R și Baroul Iași în data de 09 iunie 2020 cu privire la modul în care a fost interpretat în cadrul ședinței Secției pentru Judecători a C.S.M din data de 04.06.2020 comunicatul oficial din 03 martie 2020 al conducerii U.N.B.R.

Este îngrijorător că profesioniști ai dreptului au considerat că prin comunicatele organelor de conducere a profesiei s-a adus atingere independenței judecătorilor, când de fapt, scopul acestora a fost de a semnala problemele cu care se confruntă corpul profesional al avocaților în activitatea judiciară.

Independența magistraților este un principiu care guvernează activitatea jurisdicțională și nu comportamentul magistratului în sala de judecată sau în relația cu partenerii actului de justiție. Când, în interpretarea greșită a principiului independenței, sunt lezate drepturile avocaților, este datoria organelor de conducere să ia atitudine, în aceeași măsura cum C.S.M are datoria de a apăra drepturile magistraților.

În cazul în care se apreciază că prin semnalarea problemelor cu care se confruntă avocații în sala de judecată se afectează reputația profesională și independența judecătorilor, înseamnă că eforturile pentru implementarea Ghidului de bune practici privind relația sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocați, au fost în zadar…

Consiliul Baroului Sibiu
prin Decan
av. Alexandru SUCIU