Comunicatul Baroului Suceava cu privire la ședința C.S.M. din data de 4 iunie 2020

Comunicatul Baroului Suceava cu privire la ședința C.S.M. din data de 4 iunie 2020

15 iunie 2020

Comunicat

Consiliul Baroului Suceava a luat act cu îngrijorare de Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii, din data de 0 4.06.2020, prin care s-a decis admiterea cererii de apărare a reputaţiei profesionale, formulate de doamna judecător Georgiana Lidia Ştefan din cadrul Tribunalului Iaşi, precum şi apărarea independenţei acesteia.

Ne manifestăm regretul că prin această hotărâre, s-a apreciat că este necesară apărarea, în regim de urgenţă, a reputaţiei profesionale fără a se avea în vedere nici comportamentul, cel puţin inadecvat, manifestat de doamna judecător, faţă de un coleg avocat, aflat în exercitarea profesiei, şi nici avizul negativ al Direcţiei pentru Judecători din cadrul Inspecţiei Judiciare a CSM.

Ne manifestăm deplina solidaritate şi susţinere faţă de poziţiile exprimate de Baroul Iaşi şi de Uniunea Naţională a Barourilor din România, reafirmând totodată că rezolvarea oricăror probleme, care apar în cadrul relaţiilor interprofesionale dintre avocaţi şi magistraţi, presupune dialog şi respect reciproc şi nu adoptarea unor poziţii superioare şi subiective.

Consiliul Baroului Suceava,

Prin Decan av. Liviu Mihai