Comunicatul Baroului Timiș cu privire la ședința C.S.M. din data de 4 iunie 2020

Comunicatul Baroului Timiș cu privire la ședința C.S.M. din data de 4 iunie 2020

09 iunie 2020

În ședința din data de 09.06.2020, Consiliul Baroului Timiș a luat act de Comunicatul emis de Consiliul Superior al Magistraturii în data de 04.06.2020, prin care s-a hotărât admiterea cererii de apărare a reputaţiei profesionale formulată de doamna judecător Georgiana-Livia Ștefan din cadrul Tribunalului Iaşi, precum și apărarea independenţei aceleiaşi doamne judecător.

Prin poziția exprimată la data de 06.03.2020, Consiliul Baroului Timiș nu a atentat în niciun fel la independența ori la reputația profesională a doamnei judecător, ci a condamnat ferm tratamentul neadecvat manifestat față de un coleg avocat, aflat în exercitarea profesiei. Interzicerea părăsirii sălii de judecată și aplicarea unei amenzi în cuantum de 5.000 lei (amendă aplicată în cuantum maxim, total disproporționat față de cuantumul onorariului avocatului din oficiu), ignorarea problemelor de sănătate invocate de domnul avocat Gheorghe Potomeanu (pe care nu le poate aprecia un observator fără pregătire medicală de specialitate), în condițiile în care mandatul său de avocat din oficiu încetase la prezentarea avocatului ales, reprezintă o conduita inoportună și lipsită de rezonabilitate, cel puțin, dar și o încălcare a tuturor principiilor și valorilor profesionale comune.

Consiliul Baroului Timiș reafirmă obligativitatea respectării de către judecător, cât și de către avocat, a dispozițiilor Codului de Procedură Penală și ale Protocolului încheiat în materia asistenței judiciare obligatorii în procesul penal, mandatul avocațial al avocatului din oficiu încetând de drept la prezentarea în cauză a avocatului ales. Orice altă interpretare a dispozițiilor art. 91 alin. 4 Cod de Procedură Penală, realizată prin adăugare la textul legal (interpretare vizibilă în luările de poziție manifestate în spațiul public de către anumiți magistrați), denaturează nepermis scopul urmărit de legiuitor.

Consiliul Baroului Timiș dezavuează ingerința instanțelor judecătorești în organizarea Serviciului de Asistență Judiciară prin refuzul de a da eficiență încetării de drept a mandatului avocatului din oficiu, practică care trebuie să înceteze. Reținerea situației de fapt conform prezentării realizate doar de către una dintre părțile implicate, nu poate sta la baza emiterii unei hotărâri obiective, instituția la care am făcut referire mai sus, apărarea reputației profesionale ori independenței unui magistrat devenind în acest mod ineficientă și lipsită de credibilitate. Eliminarea ori ignorarea completă a acestor argumente, precum și neascultarea poziției Corpului Profesional al Avocaților, la care Consiliul Superior al Magistraturii, prin Comunicatul emis, precum și diverși membri ai săi, prin luările de poziție exprimate în spațiul public fac trimitere, transformă această hotărâre într-una fără corespondent în realitate.

Trebuie menționat faptul că avizul Directorului Direcției pentru Judecători din cadrul Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii pentru propunerea de apărare a reputației profesionale a doamnei judecător Georgiana-Livia Ștefan a fost unul negativ.

Consiliul Baroului Timiș își manifestă respectul pentru înfăptuirea actului de justiție, prin respectarea avocatului, partener indispensabil și egal al justiției, ocrotit de lege.

DECAN, Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ


Comunicatul a fost publicat pe pagina de web a Baroului Timiș și poate fi vizualizat AICI