Comunicatul Baroului Tulcea cu privire la ședința C.S.M. din data de 4 iunie 2020

Comunicatul Baroului Tulcea cu privire la ședința C.S.M. din data de 4 iunie 2020

12 iunie 2020

COMUNICAT
cu privire la decizia de apărare a reputaţiei adoptat în  şedinţa C.S.M. din data de 4 iunie 2020

Baroul Tulcea, prin Consiliul Baroului îşi manifestă susţinerea faţă de poziţia adoptată de Comisia Permanentă a U.N.B.R. din data de 8 iunie 2020, ca urmare a Comunicatului C.S.M. din data de 4 iunie 2020.

Am constatat cu dezamăgire şi mâhnire că C.S.M. a apreciat din nou, că este necesară adoptarea unei hotărâri pentru apărarea reputaţiei unui judecător, fără a lua în calcul rolul de partener egal al avocatului în înfăptuirea actului de justiţie.

Cum, cazuri similare cu cel petrecut la laşi se întâmplă în multe alte instanţe din ţară, dar ele nu sunt semnalate, poziţia U.N.B.R. şi a celorlalte Barouri din ţară, o considerăm oportună în astfel de cazuri.

Baroul Tulcea consideră că numai printr-un dialog bazat pe respect reciproc, interprofesional, decent, se pot soluţiona astfel de situaţii cum a fost cea de la Tribunalul Iaşi.

Suntem solidari cu colegii din Baroul Iaşi şi le dăm asigurări că vom fi alături de ei în toate demersurile ce le vor întreprinde pentru apărarea şi respectarea drepturilor profesiei de avocat.

Decanul Baroului Tulcea,

Av. Purice Nicoleta-Marilena