Comunicatul Consiliul Baroului Gorj, întrunit în şedinţa extraordinară din 21 decembrie 2020, privind situaţia creată prin condamnarea definitivă a avocaţilor Robert Mihaiţă Roşu şi Dicu Corina Teodora din Baroul Bucureşti pentru săvârşirea unor infracţiuni în exerciţiul profesiei

Comunicatul Consiliul Baroului Gorj, întrunit în şedinţa extraordinară din 21 decembrie 2020, privind situaţia creată prin condamnarea definitivă a avocaţilor Robert Mihaiţă Roşu şi Dicu Corina Teodora din Baroul Bucureşti pentru săvârşirea unor infracţiuni în exerciţiul profesiei

22 decembrie 2020

COMUNICAT AL BAROULUI GORJ

21.12.2020

Consiliul Baroului Gorj, întrunit în ședința extraordinară din 21 decembrie 2020, analizând situația creată prin condamnarea definitivă a avocaților Robert Mihaiţă Roşu și Dicu Corina Teodora din Baroul București pentru săvârșirea unor infracțiuni în exercițiul profesiei, ia act cu îngrijorare despre posibilitatea ca actele de exercitare legală a asistării și reprezentării unui client să fie apreciate ca infracțiuni, deși conform art.2.7 din Principiile  de  bază  ale  Națiunilor Unite  privind  rolul  avocatului  (Principiul  20):

,,avocații vor beneficia de imunitate civilă și penală pentru susținerile relevante emise cu bună știință în pledoarii scrise sau orale sau în aparițiile lor profesionale în fața unei curți, a unui tribunal ori a altei autorități legale sau administrative”.

Baroul Gorj recunoaște și respectă independența justiției și adoptă o poziție de rezervă, echilibrată, până la cunoașterea efectivă a motivelor de fapt și de drept ale acestei hotărâri judecătorești definitive, cu privire la condamnarea celor doi avocați.

Cu toate acestea, Baroul Gorj militează pentru asigurarea unui climat de siguranță în exercitarea legală a profesiei de avocat și se declară solidar cu orice demers legal întreprins de UNBR sau Baroul București în legătură cu „apărarea apărării”  și cauza celor doi avocați implicați.

Baroul Gorj recomandă avocaților săi, care asigură asistența juridică în procedurile judiciare, să nu limiteze sau să suspende activitatea, în interesul justițiabililor și pentru a sprijini înfăptuirea justiției.

DECAN,

Av. Groza Constantin


Mai multe informații AICI