Concluziile Seminarului naţional – Libertatea de exprimare, care s-a desfățurat în zilele de 18-19 aprilie 2019, la sediul INPPA, în cadrul PROIECTULUI e-NACT (e-Learning National Active Charter Training), coordonat de către Institutul Universitar European de la Florența (EUI).

Concluziile Seminarului naţional – Libertatea de exprimare, care s-a desfățurat în zilele de 18-19 aprilie 2019, la sediul INPPA, în cadrul PROIECTULUI e-NACT (e-Learning National Active Charter Training), coordonat de către Institutul Universitar European de la Florența (EUI).

22 aprilie 2019

În zilele de 18-19 aprilie 2019, la sediul INPPA, s-a desfășurat Seminarul național – Libertatea de exprimare,  în cadrul PROIECTULUI e-NACT  (e-Learning National Active Charter Training), coordonat de către Institutul Universitar European de la Florența (în continuare EUI).

La nivel național, partenerul oficial al proiectului este Uniunea Națională a Barourilor din România și este coordonat de dna Raluca Bercea.

În prima parte a seminarului au avut loc susțineri teoretice – însă într-o notă interactivă cu avocații prezenți – referitoare la tendințele legislative și ale jurisprudenței europene privind libertatea de exprimare, în special în contextul noilor provocări ale mediului online.

Temele prezentate au fost:

● Demersul european de reglementare a discursului urii în mediul on-line. Balanța
între protecția efectivă și cea eficientă (Federica Casarosa (European University Institute Florence)
● Dreptul avocaților la libera exprimare astfel cum reiese din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului (Roxana Rizoiu, Institutul Național al Magistraturii)
● Protecția libertății de exprimare în contextual eforturilor statelor de combatere a conținutului ilegal și dăunător pe internet (Monica Cercelescu, UNBR )
● Limitele libertății de exprimare: dreptul penal şi dialogul între judecători (Rita de Brito Gião Hanek, European University Institute Florence)
● CEDO sau CDFUE? (Raluca Bercea, INPPA)

În partea a doua a seminarului, avocații s-au lansat în dezbateri aprinse în rezolvarea unor problematici de actualitate legate de diferite spețe, propuse și moderate de Ioana Şoldea și Anca Ghencea, lectori INPPA în drept European.

Principalele concluzii au fost că mediul online pune problematici noi, în special în ceea ce privește răspunderea pentru conținutul difuzat, că ar putea interveni conflicte între legislația națională să europeană și normele care se formează pe platformele online prin autoreglementare. Nu în ultimul rând, s-a discutat aprins despre folosirea roboților pentru filtrarea și neutralizarea conținutului ilegal și problematicile juridice care apar în acest context, care au rămas deschise.

La final, avocații prezenți și-au arătat aprecierea atât față de tematicile propuse analizei, cât și față de formatul inovativ al dezbaterilor pe grupe, care analizau separat cazurile și apoi se întâlneau să confrunte ideile și soluțiile găsite.