Concurs național de eseuri cu tema ”Dreptul în viața de zi cu zi” (iunie – iulie 2023) organizat de Ministerul Justiției în colaborare cu Ministerul Educației, Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casație şi Justiție, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Uniunea Națională a Barourilor din România

Concurs național de eseuri cu tema ”Dreptul în viața de zi cu zi” (iunie – iulie 2023) organizat de Ministerul Justiției în colaborare cu Ministerul Educației, Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casație şi Justiție, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Uniunea Națională a Barourilor din România

15 iunie 2023

CONCURS NAŢIONAL DE ESEURI CU TEMA „DREPTUL ÎN VIAŢA DE ZI CU ZI”

Ministerul Justiției în colaborare cu Ministerul Educației, Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Uniunea Națională a Barourilor din România adresează elevilor de gimnaziu și liceu (clasele V-XII) invitația de a participa la concursul național de eseuri cu tema „Dreptul în viața de zi cu zi”.

Termenul limită de transmitere a lucrărilor este 3 iulie 2023, la adresa de e-mail [email protected].

Rezultatul concursului va fi anunțat la data de 10 iulie 2023, pe pagina https://www.just.ro/educatie-juridica-in-scoli/, unde se găsește și Regulamentul de desfășurare al acestuia precum și modelul de Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Fiecare elev se va înscrie în concurs cu o singură lucrare, pornind de la tematica de concurs, cu menționarea numelui și a prenumelui său, a clasei și unității de învățământ la care este înscris. Lucrările vor fi realizate individual, iar conținutul acestora trebuie să fie o creație originală. Toate lucrările cu care elevii se pot înscrie la concurs vor fi însoțite de Declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, care conține și acordul de utilizare a operei, completată și semnată de reprezentantul legal al minorului. Acest acord este prezentat separat, în Anexa 1 din Regulamentul concursului. Elevii majori vor putea semna Declarația în nume propriu. Eseul tematic va avea între 2 și 4 pagini A4 și va fi redactat în format PDF cu caractere de 12, în Times New Roman, cu spațiere la un rând.

Nerespectarea normelor privind protecția drepturilor de autor privind opera va cădea în sarcina concurentului, suportând consecințele legale ale încălcării.

De asemenea, elevii vor putea propune câte două subiecte de interes pentru ei, pe teme de educație juridică.

Vor fi acordate câte trei premii și trei mențiuni. Lucrările premiate vor fi publicate pe aceeași pagină, iar câștigătorii vor fi invitați să viziteze sediul Ministerului Justiției și al altor instituții din sistemul judiciar, în perioada 12-14 iulie 2023.

Menționăm faptul că instituțiile care primesc câștigătorii nu vor acoperi eventuale cheltuieli de transport, cazare sau masă în scopul sau pe parcursul vizitei.

În vederea facilitării participării elevilor la această competiție, vă rugăm să diseminați informațiile referitoare la această inițiativă educațională la nivelul unităților de învățământ.

Sursa AICI


Anunțul referitor la Concursul național de eseuri cu tema ”Dreptul în viața de zi cu zi”
Regulamentul de organizare și desfășurare a Concursului național de eseuri cu tema ”Dreptul în viața de zi cu zi”
Anexa I – Declarația de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal