Conferința țărilor francofone de tradiție juridică comună, la București.

Conferința țărilor francofone de tradiție juridică comună, la București.

01 octombrie 2022

Conferința țărilor francofone de tradiție juridică comună, la București.

Magistrați, avocați, jurnaliști, cadre universitare și lideri ai instituțiilor judiciare discută despre obligațiile care asigură imparțialitatea și independența justiției

29-30 septembrie 2022, București

 

Uniunea Națională a Barourilor din România, Baroul București, CIB – Conferința Internațională a Barourilor, cu sprijinul Asociației Înaltelor Curți de Casație ale țărilor francofone (AHJUCAF), au organizat pentru prima dată la București conferința țărilor francofone de tradiție juridică comună având tematica Obligațiile actorilor unui proces echitabil în serviciul unei justiții independente și imparțiale.

În mijlocul provocărilor recente legate de justiție, atât din România, cât și din restul spațiului european, lucrările conferinței s-au axat pe 3 teme fundamentale: Interzicerea conflictelor de interese pentru judecători, procurori și avocați; cerințe care sunt evaluate diferit în funcție de actori; garanțiile privind încrederea în justiție acordate justițiabililor de către actorii justiției.

Evenimentul a fost salutat de lideri din sistemul judiciar din România și de către reprezentanți ai profesiilor juridice care au participat la deschiderea conferinței, în 29 septembrie: Cătălin Predoiu – Ministrul Justiției, Alina Corina Corbu – Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Gabriela Scutea – Procurorul General al României, Crin Bologa –  Procuror șef de direcție la Direcția Națională Anticorupție, Adina Petrescu – Asociația Procurorilor din România, Roxana Chiuariu –  Director Afaceri Europene, Relații Internaționale și Programe la Consiliul Superior al Magistraturii și Victor Ion Marin – vicepreședinte al Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România.

De asemenea, în sesiunea de deschidere a conferinței, prezidate de Președintele de onoare al UNBR, Călin – Andrei Zamfirescu, au luat cuvântul Secretarul General al Asociației Înaltelor Curți Supreme Francofone – Jean-Paul Jean, Președintele Conferinței Internaționale a Barourilor – Lubin Ntoutoume, Reprezentantul pentru Europa Centrală și de Est a Organizației Internaționale a Francofoniei – Eric Poppe, Bernard Vatier, Secretar General al CIB și Pierre de Monte, magistrat de legătură în România și Moldova.

Președintele UNBR, Traian Briciu, a condus sesiunea de lucrări dedicate interzicerii conflictelor de interese între judecători, procurori și avocați. În calitate de key-speaker au vorbit Bernard Vatier, cu lucrarea Prevenirea conflictelor de interese, vicepreședintele UNBR, Mihai Baco, cu lucrarea Punți între profesioniști și  Președintele de onoare al Uniunii Naționale a CARPA, Jean-Christophe Barjon, care a vorbit despre rolul CARPA, acronim pentru Fondul Autonom de Reglementări Financiare a Avocaților.

A doua parte a conferinței, Cerințe care sunt evaluate diferit în funcție de actori,  a fost prezidată de către Decanul Baroului București, avocatul Ion Dragne, și a fost urmată de o sesiune de dezbatere pe temele susținute de către cei patru vorbitori care au reprezentat Parchetul Național Financiar din Franța, Curtea Supremă de Justiție, Baroul din Sofia și Baroul din Paris. Lucrările prezentate de aceștia au fost: Imparțialitatea acuzării? Cerința privind lupta împotriva impunității – François-Xavier DULIN, magistrat francez, procuror adjunct al Parchetului Național Financiar; Sediul: imparțialitatea și respectarea contradicției – Théa Harles-WALCH, Consilier al Curții Supreme de Justiție din Luxembourg; Avocatul: independență și parțialitate – Silvi GAVRILOV, Baroul Sofia, Președinte al Clubului avocaților francofoni din Sofia; Confruntarea actorilor: libertatea de exprimare, protecția decanului, infracțiuni de audiență, secretul profesional – Jean-Marie BURGUBURU, fost decan al Baroului din Paris.

Ultima parte a conferinței, desfășurată în 30 septembrie 2022, s-a axat pe garanțiile privind încrederea în justiție acordate justițiabililor de către actorii justiției. Lucrările semnificative au fost: Concilierea dintre cerințele privind transparența pe de o parte și prezumția de nevinovăție și secretul anchetei și al cercetării penale pe de altă parte –  Monica Cercelescu, avocat în Baroul București, jurnalist  și Franck JOHANNES, jurnalist; Protecția avertizorilor de integritate – Bertrand REPOLT, Baroul din Paris, asociat în Cabinetul BOURDON și Asociații; Garanțiile statutare și rolul Consiliului Superior al Magistraturii – Hélène PAULIAT, fost președinte al Universității din Limoges, membră a Consiliului Superior al Magistraturii din Franța; Deontologia avocaților și a magistraților – Simona CRISTEA, Universitatea din București și Ion TURCULEANU, vicepreședinte al Uniunii Naționale a Barourilor din România.

Concluziile din finalul conferinței, formulate de către Jean-Paul JEAN și Bernard Vatier, converg către ideea unei culturi a integrității care să fie împărtășită de toți actorii sistemului judiciar, să fie respectată de instituțiile statului și de către justițiabili. De asemenea, populismul penal poate fi un pericol pentru independența și imparțialitatea justiției.

Galerie foto: