CONGRES 2021 | Margarete von Galen, Președinte Consiliul Barourilor și Societăților de Drept din Europa: Între 2010 și 2020 peste 2500 de avocați au fost uciși, arestați sau amenințați în cadrul exercitării legale a profesiei

CONGRES 2021 | Margarete von Galen, Președinte Consiliul Barourilor și Societăților de Drept din Europa: Între 2010 și 2020 peste 2500 de avocați au fost uciși, arestați sau amenințați în cadrul exercitării legale a profesiei

26 iunie 2021

Președinții celor mai puternice organizații profesionale ale avocaților au susținut apărarea apărării la Congresul avocaților 2021

Margarete von Galen, Președintele CCBE, a precizat în discursul adresat Congresului Avocaților 2021 că statutul de garanți ai apărării drepturilor și libertăților cetățenilor îi face pe avocați vulnerabili la atacuri virulente de genul hărțuirilor, amenințărilor, închisorii, supravegherii și uneori crimelor. Acest statut îi expune presiunilor din partea puterii executive și judecătorești și uneori din partea mediului judiciar și a actorilor non-statali.

În februarie 2021 CCBE și-a exprimat poziția privind statul de drept și independența profesiei de avocat în România în scrisoarea adresată Președintelui CSM, Ministrului Justiției și Procurorului General al României.

Flash Info CCBE:

Consiliul Barourilor Europene (CCBE) reprezintă barourile şi societățile de drept din 45 de țări. Este recunoscută drept vocea a peste 1 milion de avocați la nivel european și reprezintă barourile și societățile de drept în fața instituțiilor europene și internaționale.

Uniunea Națională a Barourilor din România este unul dintre membrii CCBE.