Congres 2021 | Președintele Baroului Federal German, Ulrich Wessels: Sarcina avocatului nu este de a justifica și apăra o anumită faptă, ci de a asista un om

Congres 2021 | Președintele Baroului Federal German, Ulrich Wessels: Sarcina avocatului nu este de a justifica și apăra o anumită faptă, ci de a asista un om

26 iunie 2021

Președinții celor mai puternice organizații profesionale ale avocaților au susținut apărarea apărării la Congresul avocaților 2021

Ulrich Wessels, Președintele Baroului Federal German (BFG), a spus că nu există niciun fundament în baza căruia avocatul să fie considerat complice al clientului său prin simpla apărare a drepturilor acestuia într-un proces penal și că asta reprezintă de fapt un mod de a intimida avocații. Wessels a subliniat că este o datorie să nu uităm niciodată că oricine are dreptul la apărare printr-un avocat independent și că aceasta este o datorie și față de istoria dreptului nostru european.

Flash Info BFG:

Baroul Federal German reunește cele 28 de barouri din Germania. Coordonează activitatea acestora și adopta legislația secundară privind profesia de avocat din Germania.