CONGRES 2022 │Concursul UNBR Avocatura azi. Tendințe și perspective destinat tinerilor avocați

CONGRES 2022 │Concursul UNBR Avocatura azi. Tendințe și perspective destinat tinerilor avocați

21 iunie 2022

CONGRES 2022 │Concursul UNBR Avocatura azi. Tendințe și perspective destinat tinerilor avocați

Festivitatea de premiere
Premiile în bani au fost oferite prin Fundația Naumescu, iar Universul Juridic a sponsorizat premierea tinerilor avocați cu cele patru coduri fundamentate, comentate și adnotate.

Premiul I, 10 000 RON
Av. Parolea Moga Teodora, Baroul Sibiu
● Scurte considerații privind impactul digitalizării asupra sistemului judiciar românesc și nevoia de adaptare a profesiei de avocat la noile tehnologii

Premiul al II-lea, 7 500 RON
Av. Ruxandra Vișoiu, Baroul București
● Interprofesionalitatea și cererea de servicii integrate. Aspecte legale și deontologice

Premiul al III-lea, 5000 RON
Av. stagiar Cristea Elisa Florentina, Baroul București
● Patrimoniul de afectațiune profesională. Transformarea formei de organizare și exercitare a profesiei de avocat

Mențiuni speciale
Av. stagiar Ciutacu Ioana, Baroul București
● Efectele implementării inteligenței artificiale în justiție asupra drepturilor fundamentale și asupra drepturilor procedurale

Av. Angelica-Georgiana Alecu, Baroul București
● Transformarea justiției și avocaturii în era inteligenței artificiale

Av. Adina Lupu, Baroul București
● Considerații relative la recentul Ghid privind utilizarea inteligenței artificiale (IA) în activitatea avocaților din anul 2022

Av. Renata Adelina Ionescu, Baroul București
● Dinamica exercitării transfrontaliere a profesiei de avocat

Av. Andreea Simona Ceaușu, Baroul București
● În ce măsură avocații ar putea fi înlocuiți de roboți?


Galerie foto: