CONGRESUL AVOCATILOR 2001

CONGRESUL AVOCATILOR 2001

17 iunie 2001

NEPTUN, 16 – 17 IUNIE 2001


în conformitate cu dispoziţiile art.60 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicatã şi cu hotãrîrea Consiliului Uniunii Avocaţilor din România din 18 martie 2001,
se convoacã Congresul Avocaţilor pentru zilele de 16 şi 17 iunie 2001, orele 9,00 la Sala Club Bazin, în Staţiunea Neptun-Olimp, judeţul Constanţa.

Ordinea de zi a Congresului Avocaţilor este urmãtoarea:
1.    Raportul de activitate al Consiliului Uniunii Avocaţilor din România;
2.    Raportul de activitate al Consiliului de Conducere a Casei de Asigurãri a Avocaţilor;
3.    Prezentarea spre aprobare a bugetului Uniunii Avocaţilor din România şi al
Casei de Asigurãri a Avocaţilor;
4.    Raportul Comisiei de Cenzori a Uniunii Avocaţilor din România;
5.    Raportul Comisiei de Cenzori a Casei de Asigurãri a Avocaţilor;
6.    Adoptarea de hotãrîri şi rezoluţii;
7.    Diverse.

Barourile sunt rugate ca, în conformitate cu art.60 al Legii 51/1995, sã afişeze data convocãrii şi ordinea de zi ale Congresului şi sã procedeze la alegerea delegaţilor la Congres pe care sã îi comunice Uniunii Avocaţilor din România pînã la data de 1 iunie 2001.