CONGRESUL AVOCATILOR 2006

CONGRESUL AVOCATILOR 2006

30 iunie 2006

MAMAIA, 29-30 IUNIE 2006


REZOLUTII SI HOTARîRI ADOPTATE DE CONGRESUL AVOCATILOR 2006:

HOTARîREA CONGRESULUI AVOCATILOR DIN 29 IUNIE 2006 PRIVIND PROTESTUL PROFESIEI DE AVOCAT FATA DE REFUZUL AUTORITATILOR COMPETENTE DE A RESTABILI ORDINEA DE DREPT IN EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT SI DE A îMPIEDICA PRACTICAREA ILEGALA A PROFESIEI DE AVOCAT îN ROMÂNIA.

Congresul Avocatilor din România – întrunit la 29 iunie 2006, la Mamaia – constata ca autoritatile competente tolereaza nepermis exercitarea fara drept a activitatilor specifice profesiei de avocat de catre persoane care nu au dobîndit titlul profesional de avocat în conditiile legii sau de catre persoane juridice constituite cu nerespectarea dispozitiilor Legii nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat.

Atitudinea autoritatilor competente care refuza sanctionarea „avocaturii clandestine” permite perpetuarea conditiilor care mentin si dezvolta coruptia în legatura cu activitatile care au ca obiect siguranta juridica si judiciara a drepturilor persoanelor si altereaza încrederea publica în mecanismele constitutionale ale statului de drept privind respectarea dreptului la aparare.

Congresul Avocatilor din România ia act de împrejurarea ca de peste trei ani prolifereaza în România fenomenul „avocaturii paralele” fata de profesia legal organizata fenomen ce se manifesta prin înfiintarea autointitulatului „Barou Constitutional Romîn” care si-a apropiat, contrar legii, denumirile institutiilor de interes public, legal organizate, pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat (barouri, Uniunea Nationala a Barourilor din România). Sunt tolerate si permise activitati specifice profesiei de avocat exercitate de persoane fara calificare profesionala prin „procuri” care permit „intermedieri” ilicite privind realizarea drepturilor sau prin „societati comerciale de consultanta” care îsi atribuie, contrar legii, si „consultanta juridica”.

Au ramas fara efect hotarîrile, rezolutiile si apelurile initiate de Congresele avocatilor din 14 -15 iunie 2003, 12 iunie 2004, 18 iunie 2005, ori de Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din România din 14 februarie 2004, 5 noiembrie 2005, 4 februarie 2006, 3 mai 2006, adresate autoritatilor publice prin care s-a solicitat interventia ferma pentru reprimarea tuturor faptelor si actelor prin care se încalca Legea pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat.

Sutele de plîngeri penale adresate de catre barouri si de catre Uniunea Nationala a Barourilor din România organelor de politie si parchetelor pentru sanctionarea faptelor de exercitare fara drept a profesiei de avocat fie nu au fost solutionate, fie au fost solutionate incorect. Unele instante judecatoresti au confirmat solutii contrare legii privind exercitarea profesiei de avocat sau au permis, asistenta juridica si reprezentarea în fata instantelor de catre „intermediari” sau „falsi” avocati.

Congresul Avocatilor din România solicita Ministerului Public si Parchetului General de pe lînga înalta Curte de Casatie si Justitie sa urgenteze finalizarea procedurilor de cercetare a faptelor de „avocatura clandestina” pentru care barourile si Uniunea Nationala a Barourilor din România au sesizat parchetele si organele de politie.

Congresul Avocatilor din România solicita Consiliului Superior al Magistraturii, în virtutea atributiilor sale legale, sa împiedice exercitarea ilegala a profesiei de avocat la instantele judecatoresti si la parchete si sa restabileasca respectarea legii în activitatea de reprezentare si asistenta judiciara a partilor în justitie.

Congresul Avocatilor din România solicita tuturor autoritatilor sa previna si sa sanctioneze faptele de încalcare a dreptului la aparare prin nerespectarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat deoarece sunt în pericol valori fundamentale ale statului de drept privind securitatea juridica si judiciara a persoanelor si apararea calificata a drepturilor si intereselor legitime ale acestora.

Congresul Avocatilor din România hotaraste utilizarea ca forma de protest împotriva atitudinii autoritatilor publice care permit si nu sanctioneaza încalcarea flagranta a Legii nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat suspendarea asistentei juridice în cauzele penale si civile în care apararea este obligatorie, începînd cu data de 11 septembrie 2006.

Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din România este însarcinat cu luarea masurilor organizatorice pentru aducerea la cunostinta opiniei publice si autoritatilor competente a prezentei hotarîri si realizarea efectiva a protestului daca situatia constatata se mentine.

Adoptata astazi 29 iunie 2006.

REZOLUTIA CONGRESULUI AVOCATILOR DIN 29 IUNIE 2006 PRIVIND îNCALCAREA DREPTULUI LA APARARE PRIN MODIFICARI LEGISLATIVE CARE GOLESC DE CONTINUT SI îNCALCA REGULILE LEGALE CU PRIVIRE LA SECRETUL PROFESIONAL SI DREPTUL FUNDAMENTAL LA ALEGEREA AVOCATULUI.

Congresul Avocatilor din România – întrunit la 29 iunie 2006, la Mamaia – constata ca prin modificarea si completarea Codului de procedura penala prin Legea pentru modificarea si completarea Codului de procedura penala, precum si pentru modificarea altor legi, adoptata de Parlamentul României si aflata în prezent în procedura de promulgare, garantiile legale ale apararii prin avocat sunt grav afectate.

Dispozitiile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat care prevad interdictia ascultarii si înregistrarii, cu orice fel de mijloace tehnice, a convorbirilor telefonice ale avocatului – garantie legala a respectarii dreptului la confesiune bazata pe secret profesional în exercitarea profesiei de avocat – sunt golite de continut.

Prin dispozitiile art. 47 din Legea pentru modificarea si completarea Codului de procedura penala, precum si pentru modificarea altor legi, art. 91 indice 1 alin. (6) din Codul de procedura penala ar permite folosirea înregistrarilor convorbirilor dintre avocat si partea care o reprezinta sau o asista în proces (indiferent de natura acestuia) ca mijloc de proba. Conditia folosirii acestui mijloc de proba daca din cuprinsul convorbirilor rezulta „date sau informatii concludente si utile privitoare la pregatirea sau savîrsirea de catre avocat a unor infractiuni” exprima o pozitie subiectiva a legiuitorului care prezuma ca întregul Corp al avocatilor urmeaza a fi supus procedurii „înregistrarii convorbirilor” (indiferent de natura lor) deoarece este predispus la savîrsirea de infractiuni grave. Solutia este criticabila si zdruncina din temelii încrederea publica în profesia de avocat fara de care statul de drept nu poate fi edificat si consolidat.

Dispozitiile art. 98 din Legea pentru modificarea si completarea Codului de procedura penala, precum si pentru modificarea altor legi, prin care se modifica art. 171 alin. (2) si (4 indice 1) Cod procedura penala permit înlocuirea prin masuri judiciare a „avocatului ales” pentru situatia în care „protestul apararii” fata de abuzuri, ori conditii obiective (privitoare la sanatatea sau situatia personala a avocatului) sau subiective (refuzul clientului de a accepta substituirea „avocatului ales”), golesc de continut dreptul fundamental al persoanei la alegerea avocatului, prevazut de art. 24 din Constitutia României. Conform Legii fundamentale „în tot cursul procesului, partile au dreptul sa fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu”. Se da prioritate dreptului la alegerea avocatului, care nu poate fi golit de continut prin „impunerea judiciara a unui avocat numit din oficiu” contrar vointei celui care este îndreptatit la aparare calificata prin avocatul in care are încredere si pe care l-a ales.

Stabilirea unui termen apreciat „în general” ca „suficient” pentru pregatirea apararii de un avocat „numit din oficiu” poate împiedica o aparare competenta, efectiva si completa a carei pregatire necesita, întotdeauna, în raport de circumstantele concrete ale cauzei, un termen rezonabil, diferit de la caz la caz.

Prevederile art. 112 din Legea pentru modificarea si completarea Codului de procedura penala, precum si pentru modificarea altor legi, prin care se propune modificarea art. 198 alin. (1) lit. b) si se instituie sanctionarea cu amenda judiciara de pîna la 5.000 lei (RON) a avocatului ales care lipseste „fara a asigura substituirea, în conditiile legii”, sub motivarea „unei lipse nejustificate”, apreciata judiciar, contravine constantelor profesiei de avocat si reglementarilor legale privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat din orice stat democratic care nu permit „substituirea avocatului ales” în contra vointei partii. Orice persoana are dreptul la alegerea libera a avocatului sau pe baza încrederii pe care o acorda acestuia în apararea drepturilor si intereselor sale legitime, drept care nu poate fi nesocotit sau încalcat.

Aceste grave încalcari ale constantelor statului de drept si ale principiilor si regulilor legale ale profesiei de avocat golesc de continut dreptul fundamental la aparare si compromit exercitarea profesiei si asigurarea apararii calificate în procedurile judiciare.

Congresul avocatilor din România face apel la autoritatile competente sa nu îngaduie intrarea în vigoare a prevederilor legale susmentionate si solicita societatii civile si factorilor de decizie sa intervina si sa sustina restabilirea garantiilor legale ale dreptului la aparare prin prevederi normative echilibrate, corespunzatoare principiilor ce guverneaza raporturile dintre avocat si magistrat în procedurile judiciare, pe baze ce asigura dreptul la proces echitabil printr-o aparare efectiva corespunzatoare dreptului la alegerea avocatului, nesupusa „presiunilor si sanctiunilor” judiciare ce pot transforma apararea în proces, în mod discretionar, într-o problema pur formala, golita de continut.

Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din România si barourile sunt însarcinate cu luarea masurilor organizatorice pentru aducerea la cunostinta opiniei publice si a autoritatilor competente a prezentei rezolutii precum si pentru initierea masurilor care se impun pentru apararea profesiei de avocat si a principiilor fundamentale ale statului de drept.

Adoptata astazi 29 iunie 2006.

descarcare / download HOTARîRE format DOC (Word Document)

descarcare / download REZOLUTIE format DOC (Word Document)