CONGRESUL AVOCATILOR 2009

CONGRESUL AVOCATILOR 2009

03 iulie 2009

MAMAIA, 02 – 03 IULIE 2009


Publicam HOTARîRI ale Congresul Avocatilor 2009 care s-a desfasurat în perioada 02 – 03 iulie 2009 în localitatea Mamaia, jud. Constanta.

HOTARîREA NR. 01 privind aprobarea Raportului de activitate al Consiliului U.N.B.R. (între Congresul avocatilor 2008 si Congresul avocatilor 2009)
HOTARîREA NR. 02 privind aprobarea executiei bugetare a U.N.B.R. pe anul 2008 
HOTARîREA NR. 03 privind aprobarea proiectului de buget al U.N.B.R. pe anul 2009
HOTARîREA NR. 04 privind aprobarea executiei bugetare a C.A.A. pe anul 2008
HOTARîREA NR. 05 privind aprobarea proiectului de buget al sistemului autonom de asigurari sociale si pensii pentru avocati
HOTARîREA NR. 06 privind completarea componentei Comisiei Centrale de Disciplina
HOTARîREA NR. 07 pentru validarea modificarilor si completarilor aduse Statutului profesiei de avocat si Statutului C.A.A. prin delegare de catre consiliul U.N.B.R.
HOTARîREA NR. 08 privind adoptarea principiilor reglementarii si organizarii examenului unitar organizat la nivel national pentru primirea în profesie, dobîndirea titlului profesional de avocat definitiv si absolvirea Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor – I.N.P.P.A. (inclusiv la centrele teritoriale ale acestuia).
HOTARîREA NR. 09 pentru aprobarea propunerii Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din România de sustinere a proiectului de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta nr. 159/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr.792 din 26 noiembrie 2008, în varianta adoptata de Senatul României.
HOTARîREA NR. 10 privind  ocrotirea profesiei de avocat prin consolidarea apararii calificate prin avocat – garantie constitutionala în statul de drept.


Publicam urmatoarele materiale ce vor fi supuse spre dezbatere Congresului avocatilor din 01-02 iulie 2009:

1. Mesajul Presedintelui U.N.B.R. adresat Congresului avocatilor 2009;
2. Raportul anual al Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din România (proiect)
– Anexele la Raportul anual al Consiliului U.N.B.R.
3. Raportul anual al Consiliului de Administratie al Casei de Asigurari a Avocatilor
4. Raportul privind aprobarea executiei bugetare a U.N.B.R. pe anul 2008 (proiect)
5. Proiectul de buget al Uniunii Nationale a Barourilor din România pe anul 2009
6. Raportul privind aprobarea executiei bugetare a Casei de Asigurari a Avocatilor pe anul 2008
7. Proiectul de buget al Casei de Asigurari a Avocatilor pe anul 2009
8. Raportul anual al Comisiei de Cenzori a Uniunii Nationale a Barourilor din România
9. Raportului anual al Comisiei de Cenzori a Casei de Asigurari a Avocatilor 
10. Raportul anual al Comisiei Centrale de Disciplina


ANUNŢ – în conformitate cu dispozitiile art. 60 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat si hotarîrea Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din România din 21 februarie 2009, se convoaca Congresul Avocatilor pentru zilele de 02 si 03 iulie 2009, orele 9,00 în localitatea Mamaia, judetul Constanta.

Congresul avocatilor se va desfasura în localitatea Mamaia, jud. Constanta în perioada 02 – 03 iulie 2009, fiind precedat de sedintele Comisiei Permanente din zilele de 29 si 30 iunie 2009, sedinta Consiliului U.N.B.R. fiind programata pentru 01 iulie 2009.

Ordinea de zi a Congresului Avocatilor este urmatoarea:

1. Prezentarea raportului anual al Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din România;
2. Prezentarea raportului  anual al Consiliului de Conducere al Casei de Asigurari a Avocatilor;
3. Prezentarea spre aprobare a executiei bugetare pe anul 2008 si a proiectului de buget al Uniunii Nationale a Barourilor din România pentru anul 2009;
4. Prezentarea spre aprobare a executiei bugetare pe anul 2008 si a proiectului de buget al Casei de Asigurari a Avocatilor pentru anul 2009;
5. Prezentarea raportului anual al  Comisiei de Cenzori a Uniunii Nationale a Barourilor din România;
6. Prezentarea raportului anual al Comisiei de Cenzori a Casei de Asigurari a Avocatilor;
7. Prezentarea raportului anual al  Comisiei Centrale de Disciplina;
8. Analiza rapoartelor si a proiectelor de buget prezentate în vederea aprobarii acestora;
9. Dezbaterea si adoptarea de modificari aduse Statutului profesiei de avocat;
10. Dezbaterea si adoptarea de modificari aduse Statutului Casei de Asigurari a Avocatilor;
11. Adoptarea de hotarîri si rezolutii;
12. Diverse.