CONGRESUL AVOCATILOR 2010

CONGRESUL AVOCATILOR 2010

18 iunie 2010
MAMAIA, 17 – 18 IUNIE 2010  
 

Publicam Hotarîrile adoptate de Congresul Avocatilor 2010 care s-a desfasurat în perioada 17 – 18 iunie 2010 în localitatea Mamaia, jud. Constanta:

Hotarîrea nr. 1 privind aprobarea Raportului de activitate al Consiliului U.N.B.R. (între Congresul avocatilor 2009 si Congresul avocatilor 2010);
Hotarîrea nr. 2 privind aprobarea executiei bugetare a U.N.B.R. pe anul 2009;
Hotarîrea nr. 3 privind aprobarea proiectului de buget al U.N.B.R. pe anul 2010;
Hotarîrea nr. 4 privind aprobarea executiei bugetare a C.A.A. pe anul 2009;
Hotarîrea nr. 5 privind aprobarea proiectului de buget al sistemului autonom de asigurari sociale si pensii pentru avocati;
Hotarîrea nr. 6 privind completarea componentei Consiliului U.N.B.R.;
Hotarîrea nr. 7 de sustinere a proiectului de lege pentru modificarea si completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat (E115/2010 la Guvern si L388/2010 la Senat), initiat de Guvernul României si aflat în procedura parlamentara de urgenta la Senat, în varianta propusa de Ministerul Justitiei;

Hotarîrea nr. 8 pentru validarea modificarilor si completarilor aduse statutului C.A.A. prin delegare de catre Consiliul U.N.B.R.Publicam Rezolutiile adoptate de Congresul Avocatilor 2010 care s-a desfasurat în perioada 17 – 18 iunie 2010 în localitatea Mamaia, jud. Constanta:

Rezolutie privind masurile pe care sistemul de asigurari sociale al avocatilor trebuie sa le ia pentru aplicarea modificarilor legislative adoptate în urma expertizelor actuariale ale sistemului;

Rezolutie privind initierea demersurilor necesare pentru reprezentarea profesiei de avocat în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii;
Rezolutie privind asigurarea conditiilor pentru exercitarea dreptului la opozitie fata de cererile de primire în profesia de avocat;
Rezolutie privind initierea demersurilor necesare pentru mediatizarea profesiei de avocat si procedurii administrarii probelor prin avocat;
Rezolutie privind principalele directii de dezvoltare a profesiei în perioada 2010 – 2015;
Rezolutie prin care se mandateaza Consiliul U.N.B.R. sa elaboreze Codul deontologic privind reguli de comportament extrajudiciare;
Rezolutie privind organizarea de catre Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor (I.N.P.P.A.) a unui modul specializat de pregatire profesionala;
Rezolutie privind accesul privilegiat la sistemul ECRISS;

Rezolutie pentru initierea unor propuneri legislative privind taxele de timbru si administrarea probelor prin avocat;Discursul Ministrului Justitiei domnul Catalin Marian Predoiu rostit cu ocazia deschiderii lucrarilor Congresului avocatilor din 17 iunie 2010.

Mesajul Presedintelui U.N.B.R. adresat Congresului avocatilor 2010;

Raportul anual al Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din România

Bugetul Uniunii Nationale a Barourilor din România pe anul 2010;
 


AICI poate fi consultata / descarcata Brosura ce contine toate materialele ce vor fi supuse dezbaterii Congresului Avocatilor 2010


ANUNT – în conformitate cu dispozitiile art. 60 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat si hotarîrea Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din România nr. 710 din 12 decembrie 2009, se convoaca Congresul Avocatilor pentru zilele de 17 si 18 iunie 2010, orele 9,00 în localitatea Mamaia, judetul Constanta. Ordinea de zi a Congresului Avocatilor este urmatoarea:
1. Prezentarea raportului anual al Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din România;
2. Prezentarea raportului  anual al Consiliului de Conducere al Casei de Asigurari a Avocatilor;
3. Prezentarea spre aprobare a executiei bugetare pe anul 2009 si a proiectului de buget al Uniunii Nationale a Barourilor din România pentru anul 2010;
4. Prezentarea spre aprobare a executiei bugetare pe anul 2009 si a proiectului de buget al Casei de Asigurari a Avocatilor pentru anul 2010;
5. Prezentarea raportului anual al  Comisiei de Cenzori a Uniunii Nationale a Barourilor din România;
6. Prezentarea raportului anual al Comisiei de Cenzori a Casei de Asigurari a Avocatilor;
7. Prezentarea raportului anual al  Comisiei Centrale de Disciplina;
8. Analiza rapoartelor si a proiectelor de buget prezentate în vederea aprobarii acestora;
9. Completarea componentei Consiliului U.N.B.R.;
10. Dezbaterea si adoptarea de modificari aduse Statutului profesiei de avocat;
11. Dezbaterea si adoptarea de modificari aduse Statutului Casei de Asigurari a Avocatilor;
12. Principii si directii de dezvoltare a profesiei si a sistemului de asigurari sociale al avocatilor;
13. Adoptarea de hotarîri si rezolutii;
14. Diverse.