CONGRESUL AVOCAŢILOR 2013

CONGRESUL AVOCAŢILOR 2013

30 martie 2013

BUCUREŞTI, 29 – 30 MARTIE 2013


HOTÃRÂRI şi REZOLUŢII adoptate de Congresul Avocaţilor, 29 – 30 martie 2013, Bucureşti:


HOTÃRÂRI:

Hotãrîrea nr. 1 privind aprobarea RAPORTULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI U.N.B.R.(între Congresul avocaţilor 2012 şi Congresul avocaţilor 2013)

Hotãrîrea nr. 2 privind aprobarea execuţiei bugetare a Uniunii Naţionale a Barourilor din România pe anul 2012

Hotãrîrea nr. 3 privind aprobarea proiectului de buget al  Uniunii Naţionale a Barourilor din România pe anul 2013

Hotãrîrea nr. 4 privind aprobarea execuţiei bugetare a Casei de Asigurãri a Avocaţilor pe anul 2012

Hotãrîrea nr. 5 privind aprobarea proiectului de buget al sistemului autonom de pensii şi asigurãri sociale pentru avocaţi

Hotãrîrea nr. 6 privind validarea modificãrilor şi completãrilor aduse de cãtre Consiliul U.N.B.R., prin delegare, Statutului Casei de Asigurãri a Avocaţilor precum şi privind mandatarea Consiliului U.N.B.R. de a îndeplini atribuţiunea prevãzutã la art. 64 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995

Hotãrîrea nr. 7 privind completarea componenţei Consiliului U.N.B.R. prin alegerea unui membru, reprezentant al Baroului Arad

Hotãrîrea nr. 8 privind aplicarea principiilor de asigurare a resurselor de finanţare necesare pentru funcţionarea sistemului Casei de Asigurãri a Avocaţilor

Hotãrîrea nr. 9 privind imperativele actuale pentru apãrarea profesiei de avocat exercitatã pe baza legii şi pentru garantarea statului de drept în România

Hotãrîrea nr. 10 privind adoptarea Memorandumului referitor la asistenţa judiciarã, dezbãtut la întîlnirea reprezentanţilor serviciilor de asistenţã judiciarã de la Cluj, din 22-23 februarie 2013

Hotãrîrea nr. 11 privind constituirea, în cadrul Consiliului  Uniunii Naţionale a Barourilor din România a Comisiei pentru centralizarea propunerilor şi elaborarea unor proiecte vizînd modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995, a Statutului profesiei de avocat, a Statutului Casei de Asigurãri a Avocaţilor precum şi a legislaţiei din alte domenii, cu incidenţã asupra profesiei de avocat

Hotãrîrea nr. 12 privind modificarea şi completarea componenţei Comisiei Centrale de Disciplinã


REZOLUŢII:

Rezoluţie privind iniţierea demersurilor necesare pentru revizuirea Constituţiei

Rezoluţie privind continuarea campaniei de mediatizare a profesiei de avocat

Rezoluţie privind implicarea avocaţilor în lupta anticorupţie şi eficientizarea sistemului de repartizarea aleatorie a cauzelor – garanţie a dreptului la un proces echitabil


 Discursul susţinut de domnul Victor Ponta, premierul României şi ministru interimar al Justiţiei, la Congresul Avocaţilor 2013 – publicat pe site-ul Guvernului României


Discursul preşedintelui României, domnul Traian Bãsescu, la Congresul Avocaţilor 2013 – Comunicat de presã apãrut pe site-ul Administraţiei Prezidenţiale


MESAJUL PREŞEDINTELUI U.N.B.R. rostit la deschiderea lucrãrilor Congresului avocaţilor care se desfãşoarã în zilelele de 29 – 30 martie 2013 la Bucureşti.

„Congresul avocaţilor se desfãşoarã în acest an în perioada în care toate autoritãţile publice implicate în analize pe bazã de bilanţ anual fac evaluãri şi configureazã politici publice în domeniul asigurãrii securitãţii juridice şi judiciare a cetãţenilor şi entitãţilor care acţioneazã în mediul socio-economic naţional pe bazã de lege. Este sarcina organului de conducere cu reprezentare la nivel naţional a celor 29.606 avocaţi înscrişi în cele 42 de barouri legal înfiinţate, ca instituţii de interes public, sã evalueze şi sã stabileascã direcţii de dezvoltare a profesiei de avocat”… [citeşte mesajul integral…]


Dãm publicitãţii BROŞURA editatã cu ocazia Congresului Avocaţilor 2013, care conţine materialele ce vor fi supuse dezbaterii Congresului avocaţilor 2013; Din sumar: Programul  Congresului Avocaţilor 2013; Raportul anual al Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România şi anexele acestui (proiect ce urmeazã a fi supus aprobãrii în şedinţa Consiliului U.N.B.R. din 28 martie 2013); Raportul privind aprobarea execuţiei bugetare a U.N.B.R. pe anul 2012 – raport administrator (proiect); Proiectul de buget al Uniunii Naţionale a Barourilor din România pe anul 2013; Raportul anual al Comisiei de Cenzori a Uniunii Naţionale a Barourilor din România; Raportul anual al Comisiei Centrale de Disciplinã; Materiale privind Casa de Asigurãri a Avocaţilor (Raport de activitate al Casei Centrale de Asigurãri a Avocaţilor din România şi al Consiliului de Administraţie al Casei de Asigurãri a Avocaţilor din România pe anul 2012; Raportul Cenzorilor, Raportul de analizã  financiarã).


ANUNŢ – în conformitate cu dispoziţiile art. 63 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare şi  art. 1 din Hotãrîrea nr. 648 / 15 decembrie 2012 a Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România, se convoacã CONGRESUL AVOCAŢILOR pentru zilele de vineri, 29 martie şi sîmbãtã, 30 martie 2013, cu începere de la orele 9,00 în Municipiul Bucureşti, la Hotel Intercontinental – Sala Rondã – Bd. Nicolae Bãlcescu nr. 4, Sector 1, Tel. (+4)021/310-2020, Fax: (+4)021/305-1049.

Ordinea de zi a Congresului Avocaţilor este urmãtoarea:

1. Prezentarea pentru dezbatere si aprobare a raportului anual al Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România (U.N.B.R.);
2. Prezentarea pentru dezbatere si aprobare a raportului anual al Consiliului de Conducere al Casei de Asigurãri a Avocaţilor;
3. Prezentarea spre aprobare a execuţiei bugetare pe anul 2012 şi a proiectului de buget al U.N.B.R. pentru anul 2013;
4. Prezentarea spre aprobare a execuţiei bugetare pe anul 2012 şi a proiectului de buget al Casei de Asigurãri a Avocaţilor pentru anul 2013;
5. Prezentarea spre aprobare a raportului anual al Comisiei de Cenzori a U.N.B.R.;
6. Prezentarea spre aprobare a raportului anual al Comisiei de Cenzori a Casei de Asigurãri a Avocaţilor;
7. Prezentarea raportului anual al Comisiei Centrale de Disciplinã;
8. Analiza rapoartelor si a proiectelor de buget prezentate în vederea aprobãrii acestora;
9. Dezbaterea şi adoptarea modificãrilor şi completãrilor aduse Statutului profesiei de avocat şi Statutului Casei de Asigurãri a Avocaţilor;
10. Alegeri ale organelor profesiei la nivel central (pentru completarea locurilor vacante);
11. Direcţii de dezvoltare a profesiei de avocat. Directii de perfecţionare a organizãrii şi funcţionãrii sistemului Casei de Asigurãri a Avocaţilor;
12. Adoptarea de hotãrîri şi rezoluţii;
13. Diverse.