Consiliul Baroului Arad, întrunit de urgenţă, îşi exprimă profunda îngrijorare cu privire la intenţia Guvernului României vizând adoptarea unor măsuri financiar-fiscale care ar stabili, în sarcina avocaţilor şi profesiilor liberale în genere, o sarcină fiscală dublă

Consiliul Baroului Arad, întrunit de urgenţă, îşi exprimă profunda îngrijorare cu privire la intenţia Guvernului României vizând adoptarea unor măsuri financiar-fiscale care ar stabili, în sarcina avocaţilor şi profesiilor liberale în genere, o sarcină fiscală dublă

14 august 2023

COMUNICAT

Consiliul Baroului Arad, întrunit de urgenţă în şedinţa din data de 14.08.2023, îşi exprimă profunda îngrijorare cu privire la intenţia Guvernului României vizând adoptarea unor măsuri financiar-fiscale care ar stabili în sarcina avocaţilor şi profesiilor liberale în genere o sarcină fiscală dublă, prin impunerea unei contribuţii CASS neplafonată, în sistem real.

Întrucât de esenţa contribuţiei de asigurări sociale de sănătate suportată de contribuabili este asigurarea unui pachet de servicii de bază pentru asiguraţi, astfel încât serviciile ce fac obiectul contra prestaţiei sunt aceleaşi pentru toate tipurile de contribuabili, indiferent de veniturile încasate de aceştia, măsurile fiscale preconizate au un profund caracter discriminatoriu, introducând pe seama profesiilor liberale o dublă impozitare, fără oferirea unui just corespondent constând în oferirea unor servicii medicale suplimentare sau particulare.

Dincolo de caracterul vădit discriminatoriu, măsurile fiscale preconizate vor avea un impact economic deosebit de grav asupra tuturor membrilor corpului profesional, fiind de natură să aducă perturbări esenţiale în activitatea de apărare a drepturilor şi libertăţilor, exercitată de avocaţi.

Rămânând fideli ideii de dialog instituţional purtat între Uniunea Naţională a Barourilor din România şi Uniunea Profesiilor Liberale din România, pe de o parte, respectiv Guvernul României, pe de altă parte, Baroul Arad, îşi exprimă totodată intenţia fermă de a uza de toate demersurile şi remediile legale în vederea salvgardării drepturilor legitime ale membrilor profesiei, inclusiv prin organizarea unor ample acţiuni de protest.

În acest sens Consiliul Baroul Arad a inițiat procedura de organizare a Adunării Generale Extraordinare a avocaţilor din Baroul Arad în cadrul căreia se va decide asupra calendarului procedurilor vizând formele de protest, implicit suspendarea parţială/totală a activităţii serviciilor de asistenţă judiciară organizate de Baroul Arad la nivelul judeţului Arad.

Consiliul Baroului Arad
Prin decan
av. Andrei C. Ioniță


Citește mai multe AICI