Consiliul Baroului Argeş sprijină poziţiile adoptate de UNBR şi de Baroul Bucureşti în situaţia creată în ultimele zile de cauza penală în care au fost condamnaţi doi avocaţi din Baroul Bucureşti

Consiliul Baroului Argeş sprijină poziţiile adoptate de UNBR şi de Baroul Bucureşti în situaţia creată în ultimele zile de cauza penală în care au fost condamnaţi doi avocaţi din Baroul Bucureşti

21 decembrie 2020

COMUNICAT

Consiliul Baroului Argeş, întrunit în şedinţa din 21.12.2020, ia act cu îngrijorare de situaţia creată în ultimele zile de cauza penală în care au fost condamnaţi doi avocaţi din Baroul Bucureşti;

În apărarea principiilor fundamentale ale statului de drept, a principiilor fundamentale care stau la baza profesiei de avocat, alături de principiile Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, a Protocoalelor adiţionale la aceasta şi, în lumina jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului în ceea ce priveşte exercitarea dreptului la apărare, recunoscând totodată independenţa justiţiei şi obligaţia de rezervă până la cunoaşterea motivelor unei hotărâri judecătoreşti, recunoscând ca esenţială într-un stat de drept libertatea de exprimare a avocatului,

DECIDE:

1. Sprijinirea poziţiei adoptate de UNBR şi de Baroul Bucureşti formulate până în prezent;

2. Purtarea de către toţi avocaţii Baroului Argeş a unor banderole de culoare albă în semn de avertizare până la motivarea hotărârii penale în cauză pentru a sublinia necesitatea modificării dispoziţiilor legale privind motivarea hotărârii odată cu pronunţarea în materie penală;

3. Solicitarea unei formulări către U.N.B.R. ca, în atribuţiile conferite de lege, să solicite Parlamentului României modificarea Codului de procedură penală şi a Legii nr. 51/1995 cu privire la obligativitatea motivării hotărârii penale odată cu pronunţarea soluţiei, în vederea exercitării drepturilor procedurale, obligativitatea obţinerii avizului UNBR cu privire la anchetarea avocatului în cazul presupuselor infracţiuni săvârşite de avocaţi, obligaţia participării Decanului sau a unui reprezentant al acestuia la percheziţia sediului profesional al avocatului şi nulitatea absolută a percheziţiilor efectuate fără această participare;

4. Analizarea adoptării unor măsuri graduale după data de 16 ianuarie 2021, dată la care se împlineşte termenul de motivare a hotărârii în cauză.


Mai multe informații AICI