Consiliul Baroului Bacău, întrunit în şedinţa din data de 21.12.2020, analizând situaţia creată prin condamnarea de către ICCJ a doi avocați pentru săvârşirea unor infracțiuni în exercițiul profesiei de avocat, a hotărât, cu unanimitate, susţinerea în totalitate a poziţiilor şi demersurilor iniţiate de UNBR şi Baroul București pentru apărarea profesiei, principiilor şi valorilor care o guvernează

Consiliul Baroului Bacău, întrunit în şedinţa din data de 21.12.2020, analizând situaţia creată prin condamnarea de către ICCJ a doi avocați pentru săvârşirea unor infracțiuni în exercițiul profesiei de avocat, a hotărât, cu unanimitate, susţinerea în totalitate a poziţiilor şi demersurilor iniţiate de UNBR şi Baroul București pentru apărarea profesiei, principiilor şi valorilor care o guvernează

21 decembrie 2020

COMUNICAT

Consiliul Baroului Bacău, întrunit în şedinţa din data de 21.12.2020, analizând situaţia creată prin condamnarea de către Inalta Curte de Casaţie si Justitie a doi avocati din cadrul Baroului Bucuresti pentru săvârşirea unor infractiuni în exercitiul profesiei de avocat, având în vedere comunicatul Comisiei Permanente a UNBR din data de 18.12.2020, prin care este considerată inacceptabilă represiunea de natura penală asupra avocatului Robert-Mihăiţă Roşu pentru consultaţiile şi susţinerile făcute în calitate de reprezentant, precum şi Hotarârea Consiliului Baroului Bucuresti din data de 19.12.2020, a hotărât, cu unanimitate, emiterea unui comunicat de susţinere în totalitate a poziţiilor şi demersurilor iniţiate de UNBR şi Baroul Bucuresti pentru apărarea profesiei, principiilor şi valorilor care o guvernează.

In considerarea misiunii avocatului de apărare, prin toate mijloacele specifice profesiei, a drepturilor, libertăţilor şi a intereselor legitime ale clienţilor, în vederea aflării adevărului, a înfăptuirii justitiei şi a respectării statului de drept, precum şi a dispoziţiilor legale potrivit cărora avocatul nu raspunde penal pentru sustinerile facute oral sau in scris, în forma adecvată si cu respectarea solemnităţii, în faţa instanţelor de judecată, a organelor de urmarire penală sau a altor organe administrative de jurisdictie si nici daca sunt în legătură cu consultaţiile oferite justitiabililor ori cu formularea apararii in cauză ori pentru sustinerile facute in cadrul consultaţiilor verbale sau scrise acordate clientilor, daca sunt facute cu respectarea normelor de deontologie profesională, Consiliul Baroului Bacau, apreciază că se impune cu necesitate luarea tuturor masurilor legale pentru ca apărătorul să beneficieze de libertate pentru a-şi exercita profesia de avocat, aşa cum este aceasta conturată de dispozitiile legale şi constituţionale.

De asemenea, Consiliul Baroului Bacau apreciaza ca fiind extrem de importanta pentru asigurarea unui climat de siguranta in exercitarea legala a profesiei de avocat, initierea si sustinerea unui dialog continuu cu organismele profesionale ale judecatorilor.

Avand in vedere pericolul pentru libertatea si independenta avocatului constând în posibiltatea aprecierii ca infractiune a actelor de exercitare legala a asistarii si reprezentarii clientului, Consiliul Baroului Bacau a decis ca, ulterior datei de 16.01.2021, data la care se implineste termenul de motivare de catre ICCJ a deciziei de condamnare,  sa analizeze si luarea altor masuri (inclusiv forme de protest adecvate) in vederea asigurarii de catre toti participantii la infăptuirea actului de justitie, a principiilor de exercitare in conditii de legalitate si siguranta a profesiei de avocat, condamnând totodată ferm orice derapaje de la aceste principii.

CONSILIUL BAROULUI BACAU, PRIN

DECAN AV. ALEXANDRU PRUTEANU


Mai multe informații AICI