Consiliul Baroului Buzău îşi exprimă dezacordul și nemulțumirea față de intenția Guvernului de a interveni în mod dramatic şi cu consecinţe majore asupra legislaţiei fiscale, afectând stabilitatea economică a unor largi categorii profesionale prin majorarea nejustificată şi nepredictibilă a contribuţiei C.A.S.S.

Consiliul Baroului Buzău îşi exprimă dezacordul și nemulțumirea față de intenția Guvernului de a interveni în mod dramatic şi cu consecinţe majore asupra legislaţiei fiscale, afectând stabilitatea economică a unor largi categorii profesionale prin majorarea nejustificată şi nepredictibilă a contribuţiei C.A.S.S.

14 august 2023

BAROUL BUZĂU

COMUNICAT

Consiliul Baroului Buzău, întrunit în şedinţa din data de 14 august 2023, analizând proiectul legislativ care conține manifestarea de voință a Guvernului României de modificare şi completare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, îşi exprimă dezacordul și nemulțumirea față de intenția acestuia de a interveni în mod dramatic şi cu consecinţe majore asupra legislaţiei fiscale, afectând stabilitatea economică a unor largi categorii profesionale prin majorarea nejustificată şi nepredictibilă a contribuţiei C.A.S.S..

Apreciem că majorarea contribuţiei C.A.S.S. va avea un impact economic deosebit de sever asupra întregului corp profesional al avocaţilor, cu posibile consecinţe grave ce vor periclita activitatea de apărare a drepturilor şi intereselor cetățenilor.

Baroul Buzău se poziţionează fără echivoc alături de Uniunea Profesiilor Liberale din România, Uniunea Naţională a Barourilor din România şi de celelalte barouri membre, manifestând deplină deschidere pentru un dialog instituţional şi solicită Guvernului României să renunţe la adoptarea proiectului de act normativ vizând modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, întrucât acest proiect are un vădit caracter discriminatoriu.

De asemenea, Baroul Buzău, prin voinţa exprimată de corpul profesional, are în vedere ca, în măsura în care Guvernul României nu identifica soluţii în sensul renunţării la măsurile fiscale propuse, să iniţieze forme de protest care să ajungă până la încetarea activităţii de asistenţă judiciară, ceea ce va avea drept consecinţă paralizarea actului de justiţie.

Consiliul Baroului Buzău

Decan av. Grigore Daniel Octavian


Citește mai multe AICI