Consiliul Baroului Sibiu își manifestă dezaprobarea și îngrijorarea față de preconizata măsură fiscală privind impunerea de către Guvernul României a unei cote de contribuție la C.A.S.S neplafonate asupra veniturilor profesiilor liberale

Consiliul Baroului Sibiu își manifestă dezaprobarea și îngrijorarea față de preconizata măsură fiscală privind impunerea de către Guvernul României a unei cote de contribuție la C.A.S.S neplafonate asupra veniturilor profesiilor liberale

14 august 2023

 

 

 

COMUNICAT

CONSILIUL BAROULUI SIBIU, întrunit în ședința extraordinară din data de 14 august 2023, reprezentând interesele a peste 400 de avocați din județul Sibiu, își manifestă dezaprobarea și îngrijorarea față de preconizata măsură fiscală privind impunerea de către Guvernul României a unei cote de contribuție la  C.A.S.S în sistem real neplafonat asupra veniturilor profesiilor liberale.

Această măsură fiscală este discriminatorie în raport cu celelalte categorii de contribuabili, pentru care contribuția la C.A.S.S se calculează în funcție de anumite plafoane maxime, fiind de natură a favoriza anumite tipuri de asigurați în detrimentul profesiilor liberale, în contextul în care contraprestația oferită de sistemul de sănătate este aceeași pentru toți contribuabilii. Măsura fiscală se va răsfrânge în cele din urmă asupra tuturor justițiabililor, care vor trebui să suporte sarcina fiscală suplimentară reflectată în onorariile serviciilor avocațiale.

Majorarea obligațiilor fiscale survine într-un moment în care profesia de avocat se confruntă cu problema neachitării de mai mult de 6 luni de zile de către Ministerul Public a serviciilor de asistență judiciară, ceea ce generează o perturbare suplimentară a activității de asistență judiciară din oficiu.

Baroul Sibiu face cunoscut că va iniția ample măsuri de protest și va apela la toate mijloacele necesare decise în cadrul U.N.B.R, pentru a proteja interesele corpului de avocați față de o asemenea măsură discriminatorie din legislația fiscală.

Sperăm ca factorii de decizie din cadrul puterii executive și legislative vor analiza pericolul unei astfel de măsuri și vor reveni asupra intenției reflecte în proiectul Ordonanței de Urgență, în vederea evitării blocajului sistemului judiciar, ținând cont că avocații sunt singurii care pot asigura desfășurarea serviciului de asistență  judiciară în favoarea justițiabililor.

CONSILIUL  BAROULUI  SIBIU

Decan – av. dr. Alexandru SUCIU


Citește mai multe AICI