Consiliul Baroului Suceava, întrunit în ședință extraordinară, a luat act cu reală îngrijorare, atât de soluția de condamnare a unor avocați din cadrul Baroului București pentru fapte ce reprezintă, în realitate, activități specifice profesiei

Consiliul Baroului Suceava, întrunit în ședință extraordinară, a luat act cu reală îngrijorare, atât de soluția de condamnare a unor avocați din cadrul Baroului București pentru fapte ce reprezintă, în realitate, activități specifice profesiei

24 decembrie 2020

COMUNICAT

Consiliul Baroului Suceava, întrunit în ședință extraordinară, a luat act cu reală îngrijorare, atât de soluția de condamnare a unor avocați din cadrul Baroului București pentru fapte ce reprezintă, în realitate, activități specifice profesiei, dar și de împrejurarea că autoritatea de lucru judecat a unor hotărâri judecătorești ar fi fost grav nesocotită în cursul derulării anchetei penale din dosarul finalizat cu hotărârea de condamnare menționată.

În deplină concordanță cu limitele dreptului la liberă exprimare, așa cum a fost acesta reliefat în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, apreciem că aceste aspecte sunt de natură a afecta într-o manieră semnificativă nu doar independența și libertatea profesiei de avocat, dar și principiul securității raporturilor juridice, dreptul oricărei persoane la un proces echitabil și, nu în ultimul rând, însăși independența justiției.

În acest context, Consiliul Baroului Suceava sprijină poziția adoptată de Uniunea Națională a Barourilor din România și va susține toate demersurile și formele de protest, în scopul protejării dreptului la apărare, a independenței și liberului exercițiu al profesiei, precum și al restabilirii încrederii publice în actul de justiție.

Începând cu data de 4 ianuarie 2021 și până la data la care vor fi soluționate demersurile întreprinse de U.N.B.R. în raport cu Inspecția Judiciară și Consiliul Superior al Magistraturii, avocații Baroului Suceava aflați în exercițiul profesiei vor purta o banderolă albă, în semn de protest.

Consiliul Baroului Suceava asigură conducerile instanțelor judecătorești și ale parchetelor de pe lângă acestea că protestul avocaților nu vizează persoane și cauze particulare, ci apărarea unor principii esențiale ale statului de drept referitoare la independența reală a justiției, a protecției cetățenilor și a dreptului la apărare al acestora.

Consiliul Baroului Suceava

prin Decan, av. Liviu MIHAI


Citeste Comunicatul fisier PDF AICI