Consiliul Baroului Tulcea, dezavuează ferm orice modificare legislativă financiar-fiscală prin care urmează să se stabilească în sarcina avocaților și profesiilor liberale o sarcină fiscală dublă și chiar mai mare, prin impunerea unei contribuții CASS neplafonată

Consiliul Baroului Tulcea, dezavuează ferm orice modificare legislativă financiar-fiscală prin care urmează să se stabilească în sarcina avocaților și profesiilor liberale o sarcină fiscală dublă și chiar mai mare, prin impunerea unei contribuții CASS neplafonată

14 august 2023

COMUNICAT DE PRESĂ

Luni, 14 august 2023

Consiliul Baroului Tulcea, întrunit în ședință de urgență la data de 14.08.2023 – organ profesional care reprezintă interesele a peste 200 de avocați cu drept de exercitare a profesiei sau cu drept suspendat, a analizat proiectul de ordonanță de guvern pentru modificarea legii 227/2015 privind Codul Fiscal și alte măsuri financiare, motiv pentru care, în numele tuturor colegilor dezavuează ferm orice modificare legislativă financiar-fiscală prin care urmează să se stabilească în sarcina avocaților și profesiilor liberale o sarcină fiscală dublă și chiar mai mare, prin impunerea unei contribuții CASS neplafonată, în sistem real.

Astfel de modificări sunt expresia unei flagrante inechități sociale, discriminând în mod nejustificat categorii de contribuabili, prin comparație cu alte profesii aflate în situații similare. Întrucât contribuția de asigurări sociale de sănătate este suportată de contribuabili pentru a putea beneficia de pachetul de servicii de bază pentru asigurați, rezultă că serviciile ce fac obiectul contraprestației sunt aceleași pentru toate tipurile de contribuabili, indiferent de veniturile încasate de aceștia.

Astfel, propunerile de modificări legislative sunt de natură a evidenția o disproporționalitate a modalității de stabilire a cuantumului contribuției în raport cu natura contraprestației, precum și o discriminare evidentă între tipurile de asigurați.

Excluderea avocaților și a profesiilor liberale din categoria persoanelor care plătesc contribuția CASS în funcție de plafonul aplicabil stabilit de lege, încalcă dispozițiile art. 16, art. 44, art. 45, art. 47 și art. 56 din Constituția României.

Măsurile contravin Deciziei nr. 650/2022 pronunțată de Curtea Constituțională a României, precum și scopului propus prin reglementările comunitare, dintre care amintim Directiva nr. 77/249/CEE a Consiliului de facilitare a exercitării efective a libertății de a presta servicii de către avocați, Directiva nr. 98/5/CEE privind facilitarea exercitării în mod permanent a profesiei de avocat în alt stat membru decât cel în care a fost obținută calificarea, Directiva 2006/112/CE a Consiliului privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată.

Impunerea unei taxe CASS în sistem real, neplafonat, dublează sarcina fiscală a avocaţilor şi, practic, sancţionează performanţa în profesie, fără însă a oferi nimic suplimentar în sfera contraprestaţiei sistemului de sănătate.

Baroul Tulcea, alături de Uniunea Națională a Barourilor din România și de celelalte barouri, manifestă în continuare deplină deschidere la dialog instituțional și va utiliza toate mijloacele legale pentru a împiedica adoptarea unor asemenea dispoziții nelegale, inechitabile și vădit discriminatorii, neexcluzând organizarea unor ample mișcări de protest, în cazul în care corpul profesional al avocaților le va solicita.

Reamintim faptul că, atât Guvernul României cât și toți ceilalți factori decizionali, au obligația să respecte rolul avocatului în sistemul social și judiciar, profesia de avocat, ca interfață între justițiabil și sistemul judiciar.

Informăm pe această cale atât Guvernul României cât și opinia publică despre decizia noastră fermă de a uza de toate demersurile legale împotriva atât a reglementării impunerii avocaților cu o taxă CASS în sistem real, neplafonat, cât și a altor probleme grave cu care se confruntă profesia de avocat, demersuri care nu vor exclude ample acțiuni de protest, inclusiv suspendarea activității serviciului de asistență juridică cu consecința blocării semnificative a activității judiciare la instanțele și parchetele din Județul Tulcea.

Baroul Tulcea va apăra cu fermitate drepturile și interesele avocaților și își exprimă speranța că rațiunea și pragmatismul vor prevala în realizarea programului de guvernare a Guvernului României.

DECANUL BAROULUI TULCEA,

AVOCAT FELIX MARIAN ANDREI


Citește mai multe AICI