Consiliul Baroului Vâlcea, prin prezentul Comunicat, susține pozițiile și demersurile inițiate de către Uniunea Națională a Barourilor din România, respectiv de către Baroul București față de condamnarea celor doi avocaţi din Baroul Bucureşti

Consiliul Baroului Vâlcea, prin prezentul Comunicat, susține pozițiile și demersurile inițiate de către Uniunea Națională a Barourilor din România, respectiv de către Baroul București față de condamnarea celor doi avocaţi din Baroul Bucureşti

22 decembrie 2020

Consiliul Baroului Vâlcea

COMUNICAT

Avand in vedere situaţia creată în ultimele zile fata de condamnarea celor doi avocaţi din Baroul Bucureşti; comunicatul Comisiei Permanente din data de 18.12.2020 prin care s-a apreciat ca inacceptabilă represiunea de natură penală asupra avocatului in cauză pentru consultațiile și susținerile făcute în calitate de reprezentant, respectiv poziția adoptată de Baroul București față de această situație asa cum este descrisa in  comunicatul emis în data de 19.12.2020,

Consiliul Baroului Valcea, prin prezentul:

C O M U N I C A T

-susține  pozițiile și demersurile inițiate de către Uniunea Națională a Barourilor din România, respectiv de către Baroul București;

-apreciază că precedentul creat reprezintă un extrem de grav şi primejdios atac la adresa sistemului judiciar în ansamblul său, în condiţile în care se pune sub semnul întrebării justeţea soluţiilor judiciare definitive obtinute de-a lungul timpului, care se bucura de putere de adevar si putere de lucru judecat, considerand că este nepermisa si lipsita de predictibilitate punerea la îndoială a caracterului legal a unei hotărâri judecătoreşti definitive sau irevocabile, în afara căilor juridice de retractare a acesteia, acest aspect constituind chintesenţa stabilităţii unui stat de drept;

-arata ca potrivit dispozitiilor art. 38 alin 3 din Legea nr. 51/1995 ”avocatul nu răspunde penal pentru susținerile făcute oral sau în scris, în forma adecvată și cu respectarea prevederilor alin. (2), în fața instanțelor de judecată, a organelor de urmărire penală sau a altor organe administrative de jurisdicție și nici dacă sunt în legătură cu consultațiile oferite justițiabililor ori cu formularea apărării în acea cauză ori pentru susținerile făcute în cadrul consultațiilor verbale sau consultațiilor scrise acordate clienților, dacă ele sunt făcute cu respectarea normelor de deontologie profesională”

-reafirma cu tarie principiul potrivit căruia avocatul nu poate face obiectul unei represiuni de natură penală pentru susținerile și consultațiile bazate pe interpretarea legii și a situației de fapt, indiferent de caracterul corect sau incorect al tezelor dezvoltate. În absența unei astfel de  garanții, dreptul la apărare, principiul secretului professional, principiu care a stat intotdeauna la baza increderii in avocat, sunt golite de continut, fiind lipsite de orice substanță prin supunerea avocatului amenințării cu tragerea la răspundere penală prin asocierea lui cu faptele imputate celui pe care îl reprezintă;

– profesia de avocat trebuie aparata de catre toți participanții la infaptuirea actului de justiție, intrucat fara avocați nu există justiție;

– fiecare cetațean are dreptul sa isi aleagă avocatul, avocat care să fie independent si netimorat in exercițiul profesiei, in condițiile legii;

– principiile care stau la baza profesiei de avocat constituie o garanție a respectarii dreptului fundamental la apărare ;

– protestele avocaților  nu sunt pentru apărarea unei persoane, înainte de motivarea hotărârii judecătorești, ci pentru a semnala derapajele care ne indepărtaeza de respectarea principiilor democratiei si statului de drept ;

– avocații vor veghea in continuare la apararea si promovarea Statului de Drept impotriva nelegalitaților, prin apararea drepturilor cetațenilor ;

Avocații protestează pentru o cauză comună!

Consiliul Baroului Vâlcea
Decan,
Av. Narcisa DUMBRAVESCU


Comunicatul în format PDF poate fi citit AICI