Consiliul UNBR a decis creșterea pensiilor pentru avocați

Consiliul UNBR a decis creșterea pensiilor pentru avocați

12 decembrie 2022

Consiliul UNBR a decis creșterea pensiilor pentru avocați

 

Pentru menținerea unui sistem performant de pensii, de natură să asigure un trai decent avocaților pensionari, dar și celor care se vor pensiona în viitor, în cadrul ședinței Consiliului UNBR din data de 9 decembrie 2022, s-a hotărât actualizarea valorii punctului de pensie cu rata anuală a inflației de 15,32% (rată comunicată de INS pentru perioada de referință octombrie 2021- octombrie 2022).

Cu același procent, se vor majora ajutorul de creștere a copilului precum și ajutorul de deces.

În vederea asigurării elementelor de sustenabilitate prin raportare la actualizarea valorii punctului de pensie, menținerea unui punctaj mediu anual la contribuția minimă de 1 punct și la cea maximă de 5 puncte, s-a realizat corelarea – cu același procent – a celorlalți indicatori, actualizându-se și plafoanele de contribuție minimă și maximă, acestea devenind 460 lei respectiv 2299 lei.

În plus, de la începutul anului viitor, avocații au posibilitatea să opteze pentru contribuția facultativă, conform articolului 11 litera b) din Legea nr. 72/2016, cu modificările ulterioare.

Rata de finanțare de peste 100% permite sistemului de pensii să-și dovedească performanța prin acoperirea integrală a ratei de inflație, prin creșterea cu un procent de 15,32% atât a pensiilor celor 3650 de pensionari, dar și a ajutoarelor acordate avocaților activi. Menținerea acestei rate la un nivel cât mai ridicat este posibilă prin corelarea tuturor indicatorilor sistemului.

Propunerile justificate ale indicatorilor pentru anul 2023, Raportul de analiză actuarială și propunerea privind contribuția facultativă vor fi publicate, în cel mai scurt timp, pe site-urile CAA și UNBR pentru a putea fi consultate.