Contestarea rezultatelor finale la examen. Competenţa de soluţionare.

Contestarea rezultatelor finale la examen. Competenţa de soluţionare.

16 decembrie 2016

Contestarea rezultatelor finale la examen. Competenţa de soluţionare.

 

II. Considerentele Înaltei Curţi asupra recursului declarat în cauză

Examinând sentinţa recurată prin prisma criticilor formulate,  în raport de actele şi lucrările dosarului şi de dispoziţiile legale incidente, constată că recursul este nefondat, potrivit considerentelor ce vor fi expuse în continuare.

Pe calea acţiunii în contencios administrativ dedusă judecăţii, reclamantul contestă rezultatele finale obţinute la examenul de admitere în profesia de avocat, sesiunea …, susţinând că nu au fost cuprinse în tematică anumite subiecte de examen şi că notele acordate nu corespund realităţii, întrucât a semnalat diferenţe mari de punctaj, iar timpul în care a fost corectat un număr mare de lucrări a fost unul foarte scurt în comparaţie cu anii anteriori.

În ceea ce priveşte nerespectarea tematicii de examen, prima instanţă a reţinut, pe de o parte, că reclamantul a precizat prin răspunsul la întâmpinare, că înţelege să conteste baremul de notare, iar, pe de altă parte, că nu a fost formulată contestaţie la barem, în condiţiile art. 28 al. (2) din Regilamentul-cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat.

Prin urmare, critica formulată în acest sens de recurent nu este de natură să afecteze legalitatea hotărârii primei instanţe.

Referitor la inadmisibilitatea acţiunii în contencios administrativ, prima instanţă a avut în vedere prevederile art. 33 al. (4) din Regulamentului-cadru de examen potrivit cărora, decizia comisiei de contestaţii este definitivă şi a reţinut că instanţa de contencios administrativ nu se poate substitui comisiei de corectare sau comisiei de soluţionare a contestaţiilor, în sensul de a reevalua o lucrare de concurs, întrucât această atribuţie aparţine comisiilor de examen, care au un drept exclusiv de apreciere.

Raţionamentul expus de prima instanţă urmează a fi validat de instanţa de control judiciar, întucât aspectele invocate de recurentul-reclamant exced controlului instanţei de contencios administrativ.

Atât timp cât recurentul nu a criticat aspectele procedurale legate de organizarea şi desfăşurarea examenului, ci exclusiv modul de notare, în mod legal prima instanţă a respins acţiunea în contencios administrativ, ca inadmisibilă.

Decizia civilă nr. 2543 din 11 octombrie 2016 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

Secţia de contencios administrativ şi fiscal