Convocarea Comisiei Permanente a UNBR. Prin decizia nr. 01-DP-2023 din 03 ianuarie 2023, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru zilele de vineri 13 și sâmbătă 14 ianuarie 2023, la București

Convocarea Comisiei Permanente a UNBR. Prin decizia nr. 01-DP-2023 din 03 ianuarie 2023, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru zilele de vineri 13 și sâmbătă 14 ianuarie 2023, la București

05 ianuarie 2023

Prin decizia nr. 01-DP-2023 din 03.01.2023, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru zilele de vineri 13 și sâmbătă 14 ianuarie 2023, la București, cu următoarea ordine de zi:

1. Conlucrarea instituțională la nivel național și cu celelalte profesii juridice din România;
2. Aprobarea procesului verbal al ședinței Comisiei Permanente din data de 08 decembrie 2022;
3. Măsuri organizatorice privind Congresul Avocaților 2023 (tematică, locație, invitați etc);
4. Masuri pentru organizarea examenului de primire în profesia de avocat (sesiunea aprilie 2023);
5. Examenul de verificare a cunoștințelor de drept românesc și de limbă română pentru avocații străini, înscriși în Tablourile speciale ale avocaților străini ținute de barouri – (Propunere: 11-12 mai 2023). Aprobarea Regulamentului de examen, a calendarului și a Președintelui Comisiei de examen;
6. Analizarea ultimelor date privind execuția bugetară 2022; Prezentarea Proiectului de buget 2023;
7. Discutarea unor proiecte cu impact economic (Proiectul ”Cartierul Justiției”, Donația către poporul ucrainean);
8. Informare privind activitatea Operatorului UNBR al Registrului Național de Publicitate Mobiliară – RNPM. Agenda pentru 2023;
9. Informare privind funcționarea Registrelor Naționale ale Avocaților Români prevăzute de art. 3 alin.(3) și art. 5 alin.(10) din Legea nr. 51 /1995 în 2021. Propuneri pentru 2023;
10. Lucrări curente;
11. Diverse.